Darbo teisė

ECOVIS ProventusLaw advokatai nuolat bendradarbiaudami su savo klientais sprendžia ir kasdienius jų veiklos klausimus, kurie aktualūs kiekvienam verslui nepriklausomai nuo jo veiklos sektoriaus ar specifikos.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora teikia pagalbą nuo sutarčių rengimo, užsieniečių įdarbinimo iki sudėtingų situacijų valdymo sprendžiant nesąžiningo konkuravimo klausimus ar ginčus. Specialistai turi sukaupę svarios patirties darbdaviui nutraukiant sutartį su įmonės vadovu bei parengiant maksimaliai akcininkų interesų apsaugą užtikrinančių įmonės vadovo įgaliojimų ribojimo strategiją, jo skatinimo ir motyvavimo schemas.

Esant poreikiui teisininkai pasitelkia ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą, ypač jei darbo teisės klausimai peržengia vienos valstybės ribas.

Loreta Andziulytė

Šios teisės praktikos vadovė

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė

Ecovis Proventuslaw siūloma patirtis ir ekspertizė apima:

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora rengia, darbo sutartis, sutartis su bendrovės vadovais, kolektyvines sutartis, pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles, konfidencialumo ir sąžiningos konkurencijos susitarimus ir kitus darbo dokumentus ir įmonės vidaus teisės aktus. Advokatai atstovauja darbuotojus ir darbdavius sudarant bei nutraukiant darbo sutartis, įskaitant sutarties nutraukimą tarp bendrovės (darbdavio) ir bendrovės vadovo.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja kolektyviniuose ir individualiuose darbo ginčuose, dėl darbo sutarties nutraukimo, darbo užmokesčio ir kompensacijų priteisimo, nesąžiningo konkuravimo, komercinės paslapties atskleidimo ir kitose su darbo santykiais susijusiose bylose darbo ginčų komisijoje ir teisme. Kontoros teisininkai taip pat pataria darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas ir kolektyvinio atleidimo metu.

Teikiame visapusišką teisinę pagalbą darbdaviams, nukentėjusiems nuo esamo ar buvusio darbuotojo nesąžiningo konkuravimo veiklos, kuomet pasinaudojama iš darbdavio gauta informacija prieš darbdavio interesus, atskleidžiama konkurentams darbdavio komercinė paslaptis ir taip padaroma žala. Mūsų darbas apima tiek derybas ir bylinėjimąsi teisme, tiek prevencines priemones, siekiant tokios veiklos išvengti.

ECOVIS ProventusLaw teikia teisinę pagalbą verslininkams, siekiantiems gauti leidimus gyventi Lietuvoje ir ES. Mes teikiame kompleksinę pagalbą nuo verslo steigimo (įsigijimo) Lietuvoje iki leidimo gyventi šeimai parūpinimo.

Taip pat atstovaujame aukštos kvalifikacijos profesionalus gaunant ES žydrąją kortelę, leidžiančius laisvai gyventi ir dirbti visoje ES. Padedame darbdaviams, siekiantiems įdarbinti dideles grupes kvalifikuotų darbuotojų iš užsienio.

Sėkmės istorijos

Naujienos

Naujas nekonkuravimo susitarimų kompensavimas: ką žinoti prieš rengiant darbo sutartį?

Darbdaviai, sudarydami darbo sutartis, dažnai darbuotojams numato reikalavimus ne tik saugoti įmonės komercines paslaptis, bet prašo jų pasirašyti ir nekonkuravimo susitarimus, galiojančius tiek po darbo santykių nutraukimo, tiek dar dirbant

Ar sunku atsisveikinti su brangiu darbuotoju?

Vykstant intensyvioms diskusijoms dėl naujo LR darbo kodekso ir jo liberalių nuostatų, teismų praktikoje jau galima pastebėti laisvesnį požiūrį į darbo santykius reglamentuojančias normas.