Law firm in Lithuania

Mokesčių teisė ir konsultacijos. Mokestiniai ginčai, atstovavimas ginčų komisijoje, teisme. Apskaitai r PVM grąžinimas

ECOVIS ProventusLaw yra tarptautinės ECOVIS grupės, vienijančios teisininkus, mokesčių konsultantus ir auditorius daugiau nei 50 pasaulio šalių narys. Todėl kontoros teikiama pagalba mokesčių srityje apjungia puikų vietos situacijos išmanymą su unikalia visų pasaulinės ECOVIS bendruomenės ekspertų patirtį. Toks derinys leidžia suteikti profesionalias ir šiuolaikinius klientų poreikius atitinkančias mokesčių konsultacijas bei mokesčių planavimą ne vien tik Lietuvoje, bet ir kiekvienoje šalyje, kur yra ECOVIS biuras.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora teikia pagalbą steigiant įmonės, registruojant įmones PVM mokėtojais Lietuvoje ir Europos sąjungoje, steigiant nuolatines buveines, gražinant PVM, atstovaujant mokestiniuose ginčuose, pataria darbo jėgos apmokestinimo ir darbuotojų skatinimo priemonių mokestiniais klausimais, konsultuoja dėl mokesčių planavimo.

Turėdama biurus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, tarptautinė ECOVIS grupė Baltijos šalyse teikia integruotas mokesčių konsultacijas, audito ir apskaitos paslaugas visose trijose Baltijos šalyse.

ECOVIS ProventusLaw komanda turi patirties mokesčių teisės klausimais konsultuojant tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse registruotus juridinius asmenis.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Mokesčių konsultacijos

ECOVIS ProventusLaw konsultuoja mokesčių, mokestinių lengvatų, mokesčių planavimo, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir kitais mokesčių klausimais. Taip pat konsultuojame dėl susijusių asmenų sandorių kainodaros, sandorio turinio viršenybės prieš formą principo taikymo, darbo jėgos apmokestinimo bei darbuotojų skatinimo priemonių mokestinių niuansų.

Mokestiniai ginčai

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora atstovauja klientus mokestiniuose ginčuose Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Mokestinių ginčų komisijoje ir administraciniuose teismuose, ginčijant mokesčių administratoriaus priimtus sprendimus. Šiuose ginčuose, esant poreikiui, pasitelkiame ECOVIS partnerius – atestuotus auditorius, dirbančius ECOVIS grupėje įvairiose šalyse, įskaitant ir Lietuvą.

Nuolatinių mokestinių buveinių ir PVM mokėtojų registravimas Lietuvoje ir Europos sąjungoje (ES)

Tarptautinė ECOVIS grupė registruoja įmonių nuolatines mokesčių buveines ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokesčių mokėtojus Lietuvoje ir kitose Europos sąjungos (ES) šalyse. Užtikriname greitą registravimo procesą ir kvalifikuotas konsultacijas buveinės registravimo bei apmokestinimo srityje, o esat poreikiui taip pat organizuojame bet kurioje šalyje įsteigtos mokestinės buveinės apskaitą, mokestinių ataskaitų rengimą bei pateikimą mokesčių administratoriui, įskaitant ir konsoliduotos atskaitomybės parengimą namų šalyje.

PVM grąžinimas

ECOVIS ProventusLaw, pasitelkdami visame pasaulyje esančius tarptautinės ECOVIS grupės partnerius, užtikrina greitą ir efektyvų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) grąžinimą Lietuvoje ir bet kurioje kitoje šalyje, šiuos procesus centralizuotai koordinuojant kliento namų šalyje esančiam biurui.

Kęstutis Kvainauskas

Partneris, advokatas.

Kontaktinis asmuo