PP / TF prevencijos auditas

Kiekviena įmonė rūpinasi savo gera finansine būkle, tad be jokių dvejonių atlieka finansinį auditą. Tačiau kai kalbama apie nepriklausomą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos auditą, dažnai daugiau laiko praleidžiama ginčijantis, ar jo tikrai reikia, nei jį atliekant. Kodėl jums reikalingas nepriklausomas PP / TF prevencijos auditas?

Priežastys, dėl kurių verslui reikia PP / TF audito 

1. Auditas padeda suprasti, ar verslo procesai veikia taip, kaip jie buvo sukurti ir yra aprašyti dokumentuose.

2. Tai yra galimybė įvertinti, ar turite pakankamai PP / TF prevencijos komandos narių. Įtikinti valdybą ir (ar) stebėtojų tarybą, kad jums reikia papildomų darbuotojų, kartais gali būti sunku, tačiau audito rezultatai gali tapti jūsų neabejotinu argumentu.

3. Nepriklausomi auditoriai parodo dalykus tokius, kokie jie yra, ir nesistengia padaryti taip, kad kažkas atrodytų geriau, nei yra. Auditas gali padėti nustatyti procesuose esančias spragas, kurias galėsite sutvarkyti prieš apsilankant reguliatoriui. Pagrindinis auditoriaus tikslas yra parodyti jums, kur ir kaip galima patobulinti procesus, kad būtų užtikrinta atitiktis.

Mes galime:

– Atlikti nepriklausomą vidinį PP / TF prevencijos auditą.

– Pagal poreikį atlikti pasirinktų sričių vertinimą (review).

Daugiau apie paslaugas:

Įstaigos PP / TF rizikos vertinimas

Kliento pažinimas

Vidinių procedūrų ir procesų diegimas

PP / TF prevencijos komanda ir vadovas

PP / TF prevencijos mokymai

Klientų atsiliepimai

ECOVIS atliko PPP srities vidaus auditą, kurio tikslas buvo pasitikrinti vidines šios srities tvarkas ir procedūras, jų atitikimą galiojantiems teisės aktams.
Atlikto audito metu ne tik gavome jau veikiančių procesų bei tobulintinų vietų įvertinimą, tačiau ir praktinių patarimų, kaip taikyti įstatymų keliamus reikalavimus bei juos įgyvendinti mūsų įmonės veikloje, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį. Taigi galime drąsiai teigti, jog auditas buvo atliktas profesionaliai ir jau turi praktinę naudą tobulinant įmonės veiklą PPP srityje.

UAB OPAY solutions direktorius

ECOVIS ProventusLaw profesionaliai ir kokybiškai atliko PPP auditą. Auditorės atsižvelgė į mūsų verslo modelį, įsigilino į taikomus procesus ir naudojamas IT sistemas, todėl jų pateiktos išvados ir rekomendacijos turėjo pridėtinės vertės. Taip pat gavome labai naudingų įžvalgų, kurios leis geriau įgyvendinti PPP reikalavimus vykdant veiklą.

UAB NIUM EU atitikties vadovė

Pastaruoju metu nepriklausomas PP/TF prevencijos auditas tampa ne prabanga, o jau beveik būtinybe bet kuriai finansų paslaugas teikiančiai įmonei. Džiugu, kad mūsų partneriai ECOVIS sutiko tokią paslaugą mums suteikti ir, neatsižvelgiant į tai, kad tam turėjo labai ribotą laiko tarpą, viską atliko laiku ir kokybiškai. Norėčiau atskirai išskirti šią paslaugą teikusių ECOVIS darbuotojų patirtį ir profesionalumą, o taip pat gebėjimą bendrauti, tinkamai pagrįsti išvadas, įsiklausyti bei priimti motyvuotą argumentaciją. Mes labai rekomenduojame Ecovis ProventusLaw PP prevencijos audito paslaugą visiems rinkos dalyviams.

UAB Via Payments direktorius

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos auditas, atliktas Ecovis ProventusLaw profesionalų, padėjo kritiškai pasižiūrėti į mūsų PP/TF prevencijos kontrolės procedūrų atitiktį teisės aktams. Stiprūs profesionalai ne tik laiku atliko visus iš anksto suderintus darbus, bet padėjo ir nusimatyti veiksmus, padėsiančius išvengti klaidų.

UAB Elektroninių mokėjimų agentūros atitikties vadovas

 

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, advokatė.

Kontaktinis asmuo