Finansinų teisė. Bankų, finansų maklerio, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų licencijavimas ir atitiktis

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja finansų teisės bei finansinių paslaugų licencijavimo, mokėjimų, elektroninių pinigų, investicijų valdymo ir kitais panašias klausimais. Tai viena svarbiausių kontoros praktikos sričių, pažymėtų reikšmingais pasiekimais ir darbais, kurie peržengia Lietuvos ir ES ribas.

Kontoros teisininkai yra įsteigę tiek Lietuvoje rinkoje veikiančias, tiek Lietuvoje registruotas bei licencijuotas, bet ES šalių finansų rinkoje veikiančias finansų įstaigas, steigę pirmąjį Lietuvoje registruotą modernų indekso investicinį fondą IKKB „NSEL 30 Indekso fondas“ ir jo valdymo įmonę UAB „Investicijų portfelių valdymas“, pirmąjį Lietuvoje specializuotą į JAV akcijas investuojantį investicinį fondą „ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas“.

Inga Karulaitytė

Šios teisės praktikos vadovė

Inga Karulaitytė – Kvainauskienė

Partnerė, advokatė

Ecovis Proventuslaw siūloma patirtis apima:

ECOVIS ProventusLaw advokatai steigia įvairias mokėjimo įstaigas, elektroninių pinigų, investicijų valdymo bendroves ir kitas finansų įstaigas, siekiančias veikti tiek Lietuvoje, tiek ir ES. Advokatai yra įsteigę tiek Lietuvoje rinkoje veikiančias, tiek ir Lietuvoje registruotas bei licencijuotas, bet ES šalių finansų rinkoje veikiančias finansų įstaigas.

ECOVIS ProventusLaw advokatai teikia pagalbą įgyjant mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų licencijas bendrovėms, veikiančioms tiek Lietuvoje, tiek ir bet kurioje kitoje ES šalyje-narėje. Tarptautinio ECOVIS tinklo partnerių padedami, mes galime įsteigti bendrovę ir gauti Klientui reikalingą licenciją faktiškai bet kurioje pasaulio šalyje, kur Klientas turi verslo interesų

 

Dalinamės:
Mokėjimų licencijavimas ir e-mokėjimų institucijos ES

ECOVIS ProventusLaw advokatai rengia steigimo dokumentus ir priežiūros institucijose atstovauja steigiant kolektyvinio investavimo subjektus, investicinius fondus, investicines bendroves, investicines kintamojo kapitalo bendroves, uždarus investicinius fondus, profesionaliems investuotojams skirtus investicinius fondus, informuotiems investuotojams skirtus investicinius fondus, pensijų fondus, kitus kolektyvinio investavimo subjektus ir jų valdymo įmones. Ypatingas dėmesys steigimo procese skiriamas gerų investicinio fondo arba valdymo įmonės steigėjų bendradarbiavimo santykių su rinkos reguliatoriumi – Lietuvos banku – nustatymui.

ECOVIS ProventusLaw konsultuoja akcijų, obligacijų, išvestinių finansinių instrumentų ir kitų vertybinių popierių išleidimo, registravimo bei įtraukimo į biržų prekybinius sąrašus, viešo vertybinių popierių siūlymo (IPO) ir kitais su vertybinių popierių viešąja apyvarta susijusiais klausimais.

ECOVIS ProventusLaw atstovauja Klientus užtikrinant finansavimą bendrovių veiklai ir atskiriems verslo projektams. Kaip verslo finansavimo užtikrinimo instrumentus naudojame ne tik tradicines paskolas iš kredito institucijų, tačiau ir vertybinių popierių išleidimą bei jų viešą išplatinimą, taip pat rizikos kapitalo fondų teikiamas galimybes. Advokatų kontora yra parengusi specialią pagalbos mažoms įmonėms- startuoliams, dirbančioms  internetinių mokėjimų ir IT bei telekomunikacijų sektoriuose programą.

Sėkmės istorijos

Naujienos

Klientų lėšų apsaugos reikalavimai FinTech įmonėms: ar laukti pokyčių? 

2019-12-05 Tinkama klientų lėšų apsauga yra vienas svarbiausių patikimos ir stabilios elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų veiklos aspektų. Naujovė – sąlyginės licencijos  Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, kurios licencijavimo metu