FINANSŲ TEISĖ. BANKŲ, FINANSŲ MAKLERIO, MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMAS IR ATITIKTIS

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja finansų teisės bei finansinių paslaugų licencijavimo, mokėjimų, elektroninių pinigų, investicijų valdymo ir kitais panašias klausimais. Tai viena svarbiausių kontoros praktikos sričių, pažymėtų reikšmingais pasiekimais ir darbais, kurie peržengia Lietuvos ir ES ribas.

Kontoros teisininkai yra įsteigę tiek Lietuvoje rinkoje veikiančias, tiek Lietuvoje registruotas bei licencijuotas, bet ES šalių finansų rinkoje veikiančias finansų įstaigas, steigę pirmąjį Lietuvoje registruotą modernų indekso investicinį fondą IKKB „NSEL 30 Indekso fondas“ ir jo valdymo įmonę UAB „Investicijų portfelių valdymas“, pirmąjį Lietuvoje specializuotą į JAV akcijas investuojantį investicinį fondą „ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas“.

Kontoros teisininkai taip pat yra sukaupę didelę patirtį vertinant su finansine veikla ar finansinėmis operacijomis susijusias teisines rizikas, atstovaujant santykiuose su Lietuvos banku, FNTT ir kitomis priežiūros institucijomis, konsultuojant elektroninių mokėjimų klausimais. ECOVIS ProventusLaw teikiam pagalbą parūpinant finansavimą, konsultuojam dėl akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių popierių išleidimo, registravimo bei įtraukimo į biržų prekybinius sąrašus, viešo vertybinių popierių siūlymo (IPO) ir kitais su vertybinių popierių viešąja apyvarta susijusiais klausimais. Kuomet klausimai peržengia Lietuvos jurisdikcijos ribas – mes siūlome tarptautinio ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą.

ECOVIS ProventusLaw yra parengusi specialų paslaugų paketą užsienio (ne ES) šalių-narių bendrovėms, ketinančioms teiki mokėjimų, elektroninių pinigų, investicijų valdymo ir kitas panašias paslaugas ES teritorijoje. Paslaugų paketas numato bendrovės licencijavimą Lietuvoje, tikslu teikti paslaugas visoje ES, pasinaudojant ES egzistuojančiais bendrosios rinkos ir bendros mokėjimų erdvės privalumais.

ECOVIS ProventusLaw klientai vertina tarptautinio ECOVIS tinklo ekspertizės naudą, kurią praplečia kontoros advokatų atskirų verslo sektorių išmanymas ir puikus Lietuvos situacijos žinojimas. Kontoros teisininkai dažniausiai sulaukia prašymų dėl finansinių paslaugų teikimo, reguliavimo ir licencijavimo teisės klausimų iš bendrovių dirbančių finansinių paslaugų bei
IT ir telekomunikacijų sektoriuose, kuriuose, kontoros advokatai turi svarios patirties ir know-how.

Šioje srityje mes dirbame tiek su pripažintais rinkos lyderiais, tiek su mažomis inovatyviomis įmonėmis, kurios dar tik pakeliui į Olimpą. Tarp atstovautų klientų galima paminėti JAV Kalifornijos valstijoje registruotą internetinių mokėjimų sprendimus klientams visame pasaulyje siūlančią bendrovę ,,Alternative Payments“, kuri mūsų dėka įsteigė Lietuvoje savo padalinį, skirtą operacijoms Europoje, vieną didžiausių telekomunikacijų bendrovių, kuriai Lietuvos banke padėjome gauti mokėjimo įstaigos licenciją jos atliekamoms mokėjimų operacijoms, taip pat mažas Lietuvos ir užsienio įmonės – startuolius, kurios licencijuotos Lietuvoje ir teikia savo paslaugas visoje ES.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Finansų įstaigų steigimas ir registravimas

ECOVIS ProventusLaw advokatai steigia įvairias mokėjimo įstaigas, elektroninių pinigų, investicijų valdymo bendroves ir kitas finansų įstaigas, siekiančias veikti tiek Lietuvoje, tiek ir ES. Advokatai yra įsteigę tiek Lietuvoje rinkoje veikiančias, tiek ir Lietuvoje registruotas bei licencijuotas, bet ES šalių finansų rinkoje veikiančias finansų įstaigas.

Mokėjimas ir elektroniniai pinigai

ECOVIS ProventusLaw advokatai teikia pagalbą įgyjant mokėjimo įstaigų ir elektroninių pinigų licencijas bendrovėms, veikiančioms tiek Lietuvoje, tiek ir bet kurioje kitoje ES šalyje-narėje. Tarptautinio ECOVIS tinklo partnerių padedami, mes galime įsteigti bendrovę ir gauti Klientui reikalingą licenciją faktiškai bet kurioje pasaulio šalyje, kur Klientas turi verslo interesų

Vartojimo kreditas ir tarpusavio skolinimosi platforma

Vartojimo, nekilnojamojo turto kredito ir pirkimo išsimokėtinai licencijavimas

Bankas. Specializuota bankas

Lietuviška banko licenciją visai ES kredito ir finansų rinkai

Investicijų valdymas ir investiciniai fondai

ECOVIS ProventusLaw advokatai rengia steigimo dokumentus ir priežiūros institucijose atstovauja steigiant kolektyvinio investavimo subjektus, investicinius fondus, investicines bendroves, investicines kintamojo kapitalo bendroves, uždarus investicinius fondus, profesionaliems investuotojams skirtus investicinius fondus, informuotiems investuotojams skirtus investicinius fondus, pensijų fondus, kitus kolektyvinio investavimo subjektus ir jų valdymo įmones. Ypatingas dėmesys steigimo procese skiriamas gerų investicinio fondo arba valdymo įmonės steigėjų bendradarbiavimo santykių su rinkos reguliatoriumi – Lietuvos banku – nustatymui.

Vertybiniai popieriai ir kapitalo rinkos

ECOVIS ProventusLaw konsultuoja akcijų, obligacijų, išvestinių finansinių instrumentų ir kitų vertybinių popierių išleidimo, registravimo bei įtraukimo į biržų prekybinius sąrašus, viešo vertybinių popierių siūlymo (IPO) ir kitais su vertybinių popierių viešąja apyvarta susijusiais klausimais.

Verslo finansavimas ir rizikos kapitalas

ECOVIS ProventusLaw atstovauja Klientus užtikrinant finansavimą bendrovių veiklai ir atskiriems verslo projektams. Kaip verslo finansavimo užtikrinimo instrumentus naudojame ne tik tradicines paskolas iš kredito institucijų, tačiau ir vertybinių popierių išleidimą bei jų viešą išplatinimą, taip pat rizikos kapitalo fondų teikiamas galimybes. Advokatų kontora yra parengusi specialią pagalbos mažoms įmonėms- startuoliams, dirbančioms internetinių mokėjimų ir IT bei telekomunikacijų sektoriuose programą.

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, advokatė.

Kontaktinis asmuo