PP / TF prevencijos mokymai

Nuolat griežtėjant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimams bei kintant požiūriui į šias nusikalstamas veikas, finansų įstaigoms, virtualiųjų valiutų operatoriams ir kitiems įpareigotiesiems subjektams reikia neatsilikti nuo greitai besikeičiančios aplinkos. Vienas iš būdų, galinčių padėti neatsilikti, yra įmonės darbuotojų (ypač naujai prisijungiančių) mokymai.

Įvadinius PP / TF prevencijos mokymus turėtų išklausyti kiekvienas įmonės darbuotojas, tuo tarpu PP / TF prevencijos personalui turi būti suteikiamos gilesnės žinios, kurias reikia nuolat atnaujinti.

Reikalavimai PP/ TF prevecijos mokymams 

Kuriant mokymų programą, jums reikėtų pagalvoti:

– Kada ir kaip vyks mokymai.

– Ar bus reikalingi išoriniai mokymai.

– Kada bus reikalingi periodiniai mokymai.

– Kaip po mokymų bus įvertintos žinios.

– Kaip ir kur tvarkysite įrašus bei kaupsite mokymų informaciją.

Mokymai turi būti tęstiniai tam, kad darbuotojai žinotų apie naujausius įstatymų ar bet kokius vidinius veiklos pokyčius, būtų informuoti apie nusikalstamą informacijos nutekinimą vykdant kliento veiklos tyrimą (angl. tipping-off), ką daryti, kai kliento veiksmai kelia įtarimų ir pan.

Mes galime:

– Atlikti įvadinius, periodinius ar specifinius mokymus PP/ TF prevencijos tema įvairaus lygio darbuotojams. Siūlome susipažinti su mūsų online platformos mokymais arba kreiptis asmenine žinute.

– Sukurti mokymų programą.

Daugiau apie paslaugas:

Kliento pažinimas

Įstaigos PP / TF rizikos vertinimas

PP / TF prevencijos auditas

Vidinių procedūrų ir procesų diegimas

PP / TF prevencijos komanda ir vadovas

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, advokatė.

Kontaktinis asmuo