Lobisto paslaugos. Rinkos reguliavimas ir santykiai su valstybės institucijomis. Teisės aktų rengimas

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontoros specialistai turi didelę kompetenciją dirbant su griežtai reguliuojamais sektoriais, tokiais kaips finansų rinka, telekomunikacijos, azartiniai lošimai.

Kontora atstovauja klientus santykiuose su Lietuvos banku, Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), Valstybine lošimų priežiūros tarnyba (VLPT) ir kitomis valstybės institucijomis.

Loreta Andziulytė

Šios teisės praktikos vadovė

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė

Ecovis Proventuslaw siūloma patirtis apima:

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontoroje veikia registruotas lobistas, įstatymų nustatyta tvarka galintis oficialiai atstovauti savo klientus, siekiančius įstatymų ar kitų teisės aktų priėmimo ir (ar) pakeitimo. Lobisto paslaugos teikiamos Seime, Vyriausybėje, valstybės valdymo bei savivaldos institucijose, taip pat santykiuose su politinėmis partijomis.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontoros advokatai padeda parengti reikalingus teisės aktus, užtikrinti efektyvų jų pritaikymą naujiems verslo modeliams.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora teikia teisės aktų rengimo, lobistines ir atstovavimo paslaugas verslo asociacijoms, atstovaujančioms savo narių verslo interesus.

Sėkmės istorijos

Naujienos