Law firm in Lithuania

Finansinės ir ekonominės sankcijos

Tarptautinės finansinės ir ekonominės sankcijos – tai Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų tarptautinių organizacijų ir suverenių valstybių įgyvendinamos nekarinio poveikio priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms. Jos apima civilinės, dvejopos paskirties prekių, karinės įrangos, paslaugų ir technologijų importo, eksporto, reeksporto ir tranzito apribojimus, prekybos, ekonominės veiklos su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos sankcijos, apribojimus, teisės valdyti, naudoti ir disponuoti pinigais, vertybiniais popieriais, daiktais, mokėjimais apribojimus ir kita.

Tarptautinių finansinių ir ekonominių sankcijų pažeidimo pasekmės tiek verslo įmonėms, tiek finansų rinkos dalyviams gali būti ypač skaudžios: už tyčinę ar netyčinę, tiesioginę ar netiesioginę veiklą, susijusią su sankcionuotais subjektais ar geografiniais regionais gresia finansinės baudos, veiklos sustabdymas, o kraštutiniais atvejais – įtraukimas į sankcijų sąrašus.

ECOVIS ProventusLaw sankcijų ekspertai įmonėms ir finansų rinkos dalyviams siūlo:

  • Konsultacijas JAV, ES, JK sankcijų atitikties klausimais;
  • Tarpininkavimą pažeidus sankcijas
  • Mokymus sankcijų rizikų valdymo ir atitikties temomis
  • Vidinių procesų ir procedūrų rengimą ir peržiūrą
  • Paslaugos gali būti teikiamos lietuvių, anglų, rusų ir kinų kalbomis.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Konsultacijos JAV, ES, JK sankcijų atitikties klausimais

Įmonėms ir finansų įstaigoms

Tarpininkavimas įmonei pažeidus sankcijas

Įmonei ar finansų įstaigai pažeidus sankcijas

Mokymai sankcijų tema

Vadovams, pardavėjams, specialistams

Vidinių procedūrų ir procesų rengimas ir peržiūra

Įmonėms ir finansų įstaigoms

Finansinių ir ekonominių sankcijų ABC

Esminiais tarptautinių finansinių ir ekonominių sankcijų taikymo principai

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, advokatė.

Kontaktinis asmuo