Law firm in Lithuania

Telekomunikacijų ir informacinių technologijų (IT) teisė

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja telekomunikacijų, informacinių technologijų ir duomenų apsaugos klausimais. Tai viena svarbiausių kontoros praktikos sričių jau 15 metų. Dėl teisininkų sukauptos patirties ši ECOVIS ProventusLaw kompetencija yra išskirtinė Lietuvos teisinių paslaugų rinkoje.

Kontoros teisininkai yra sukaupę didelę patirtį telekomunikacijų, duomenų apsaugos reguliavimo procese. Advokatai puikiai išmano Europos Sąjungos ir Lietuvos teisinį reguliavimą ir teismų bei priežiūros institucijų praktiką šioje srityje. Tačiau jei klausimai peržengia Lietuvos valstybės ribas – taip pat galime pasiūlyti ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Telekomunikacijos

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja telekomunikacijų bendroves Europos Sąjungos ir Lietuvos teisinį reguliavimo klausimais, taip pat dėl naujų paslaugų įvedimo, telekomunikacijų infrastruktūros naudojimo, ginčų tarp operatorių bei santykių su klientais srityse. Kontoros teisininkai taip pat atstovauja klientus santykiuose su telekomunikacijų sritį reguliuojančiomis ir prižiūrinčiomis valstybės institucijomis, tokiomis kaip Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir kitomis.

Informacinių technologijų (IT) teisė

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontoros advokatai konsultuoja klientus naujų produktų įvedimo į rinką, naujų technologijų taikymo, prekybos internete ar nuotoliniu būdu klausimais. Teisininkai taip pat užtikrina vystomos programinės įrangos ir intelektinės nuosavybės tiesių į sukurtą programinę įrangą apsaugą.

Intelektinė nuosavybė. Programinė įrangos licencijavimas.

ECOVIS ProventusLaw advokatai konsultuoja klientus intelektinės nuosavybės ir programinės įrangos licencijavimo klausimais. Kontoros advokatai padeda vesti derybas ir rengti sutartis bei kitus dokumentus dėl programinės įrangos įsigijimo, licencijavimo, vystymo, integravimo ir atnaujinimo. Advokatai atstovauja klientus ginčuose ir teisminėse byloje dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo, taip pat registruoja prekės ir paslaugų ženklus bei kitą intelektinę nuosavybę Valstybiniame patentų biure, užsienio šalių patentų institucijose ir Europos prekės ženklus Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo