BDAR tvarkos ir procedūros

Atskaitomybė yra vienas svarbiausių BDAR numatytų principų. Siekdamas užtikrinti tinkamą atskaitomybės principo įgyvendinimą, duomenų valdytojas  privalo turėti tinkamas su duomenų apsauga susijusias tvarkas ir procedūras.

Tinkamos tvarkos ir procedūros padeda organizacijoms laikytis keliamų atitikties reikalavimų, sumažina duomenų saugumo pažeidimų riziką, skatina pasitikėjimą ir leidžia duomenų subjektams žinoti, kaip organizacijoje yra tvarkomi asmens duomenys.

Mūsų komanda:

Ruošia asmens duomenų tvarkymo dokumentų paketą, į kurį įeina:

  • Išorinė Privatumo politika. Tai yra dokumentas, skirtas duomenų valdytojo klientams, būsimiems darbuotojams, svetainės lankytojams ir kitiems duomenų subjektams, apibūdinantis, kaip duomenų valdytojas renka, naudoja, perduoda, saugo ir pan. asmens duomenis.
  • Vidinės duomenų tvarkymo politikos ir procedūros, reglamentuojančios, kaip organizacija tvarko asmens duomenis.
  • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.
  • Duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir atitinkamų pranešimų teikimo tvarka.
  • Personalo ir kandidatų asmens duomenų tvarkymo politika.
  • Prieigos prie asmens duomenų kontrolės politika.
  • Kitos vidinės instrukcijos, susijusios su duomenų apsauga.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo