side-area-logo
Su darbo santykiais susiję pakeitimai: kas laukia 2020 metais?

2019-01-10 2019 m. buvo priimti ir nuo 2020 m. sausio 1 d. jau įsigaliojo reikšmingų pakeitimų, susijusiųsu darbo santykių reglamentavimu. ECOVIS ProventusLaw parengė pasikeitimų su darbo santykiais susijusiuose įstatymuose bei

Atnaujinta Konvencija 108+: Europiniai asmens duomenų apsaugos standartai veiks trečiosiose šalyse

13/12/2019 2019 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2018 m. spalio 10 d. Strasbūre priimtą Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama dar 1981 m. Europos Tarybos  priimta Konvencija dėl

LAT: tam tikrais darbo bylų atvejais viršvalandinio darbo faktą įrodyti turi darbuotojas

2019-12-09 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija (toliau – LAT) šių metų lapkričio 27 d. priėmė nutartį, kurioje pasisakė dėl darbo užmokesčio mobiliajam darbuotojui už viršvalandinį darbą, nakties

Klientų lėšų apsaugos reikalavimai FinTech įmonėms: ar laukti pokyčių? 

2019-12-05 Tinkama klientų lėšų apsauga yra vienas svarbiausių patikimos ir stabilios elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų veiklos aspektų. Naujovė – sąlyginės licencijos  Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, kurios licencijavimo metu

LAT pasisakė dėl permokėtos kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas grąžinimo darbdaviui

2019-12-05 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išaiškino, kada nutraukiant darbo sutartį darbuotojui išmokėtos kompensacijos permoka už nepanaudotas kasmetines atostogas neturi būti grąžinama. LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nusprendė, kad darbo apskaitos

Opcionai – efektyvi priemonė darbuotojų lojalumui skatinti

2019-11-29 Šiandienai daugelis darbdavių susiduria su galvos skausmu, kaip ir kokiais būdais išlaikyti profesionalius darbuotojus. Mokamas atlyginimas nėra vienintelė priemonė, kuri motyvuoja darbuotoją atsiduoti darbui 100-u proc. Nieko jau nestebina

Kaip įmonėms sekasi mažinti tvarkomų asmens duomenų kiekį?

22/11/2019 Valstybės duomenų apsaugos inspekcija lapkritį paskelbė nuomos paslaugas teikiančių bendrovių tikrinimo, kurio metu buvo tiriamas duomenų kiekio mažinimo principo ir duomenų subjektų informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pareigos įgyvendinimas,

ESTT: Norint įdiegti slapukus interneto vartotojai sutikimą turi duoti aktyviais veiksmais

2019-10-03 ES Teisingumo Teismas nusprendė, kad sutikimas, kurį turi duoti interneto svetainės naudotojas tam, kad būtų galima įdiegti ir naudoti slapukus jo įrenginyje, negalioja, jeigu jis duotas naudojant iš anksto pažymėtą

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atnaujinta informacija dėl tiesioginės rinkodaros elektroniniais kanalais

2018-08-01 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atnaujino informaciją apie asmens duomenų tvarkymą  tiesioginės rinkodaros tikslu ir paskelbė gaires, kaip turi būti vykdomas tokių asmens duomenų tvarkymas, kokias teises turi duomenų subjektas.

Biometrinių duomenų tvarkymas – ką reikia žinoti?

2019-05-31 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atliko patikrinimą dėl biometrinių asmens duomenų tvarkymo sporto klubuose. Biometriniais duomenimis laikomi po specialaus techninio apdorojimo gauti asmens duomenys, susiję su asmens fizinėmis, fiziologinėmis arba

Paskirta pirmoji ženkli bauda už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų nesilaikymą

2019-05-17 Nepraėjus 1 metams nuo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) įsigaliojimo, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskyrė pirmą ženklią baudą už BDAR reikalavimų nesilaikymą Bauda buvo paskirta mokėjimo inicijavimo

„Legal 500“ dar kartą įvertino ECOVIS ProventusLaw kaip vieną stipriausių advokatų kontorų

2018-04-12 Paskelbtame naujausiame „Legal 500“ advokatų kontorų reitinge ECOVIS ProventusLaw išlieka tarp geriausių advokatų kontorų savo prioritetinėse srityse: bankų, finansų ir kapitalo rinkų, ginčų sprendimo, darbo teisės, nekilnojamo turto ir

Kaip turi būti tvarkomi asmens duomenys išieškant skolas?

2019-04-16 Praktikoje dažnai pasitaiko, kai kreditoriai skolos išieškojimą perduoda vykdyti skolos išieškojimo bendrovėms. Šiose situacijose dažnai abejoms šalims kyla klausimų: skolininkams – ar teisėta, kad jų asmens duomenys perduodami tretiesiems

Įmonėms patariama pasirengti informavimo apie pažeidimus tvarką

2019-04-03 Advokatų kontora ECOVIS ProventusLaw atkreipia įmonių ir organizacijų dėmesį, kad remiantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, įmonėse, kuriose dirba

Patvirtintas duomenų tvarkymo operacijų sąrašas, kurias vykdant privaloma atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą

2019-03-19 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtino Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašą. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, tai 2016-04-27 Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES)

Formuojama teismų praktika paskatins peržiūrėti konfidencialumą ir interesų konfliktus reguliuojančius procesus

2019-02-26 Lietuvos Aukščiausiasis teismas priėmė nutartį byloje, kurioje bene pirmą kartą buvo nagrinėjamas su naujojo Darbo kodekso taikymu susijęs atvejis. Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl darbuotojo atleidimo teisėtumo, pastarajam atskleidus

Nuo kovo 1 d. bus lengviau įdarbinti piliečius iš trečiųjų šalių

2019-02-22 Nuo 2019 m. kovo 1 d. paprastėja užsieniečių, atvykstančių dirbti į Lietuvą ne aukštos kvalifikacijos darbus, procedūros. Darbdaviams nebereikės pateikti dokumentų, patvirtinančių darbuotojų iš trečiųjų šalių turimą kvalifikaciją ir

Kas sulauks Duomenų apsaugos inspekcijos vizitų 2019 m.?

2019-02-07 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) patvirtino ir paskelbė 2019 m. prevencinių patikrinimų planą, kurio įgyvendinimo metu numatoma atlikti 75 planinius tikrinimus. Jų metu bus tikrinama, kaip duomenų valdytojai laikosi

Kas žinotina perduodant duomenis į Jungtinę Karalystę nepatvirtinus BREXIT susitarimo?

2019-01-22 Jungtinės Karalystės parlamentui nepatvirtinus sutarimo dėl pasitraukimo sąlygų („Brexit“ susitarimas), suklusti turėtų įmonės, kurios vienokiu ar kitokiu būdu perduoda asmens duomenis į šią šalį.

Kokiomis priemonėmis organizacijoje galima tinkamai apsaugoti asmens duomenis?

2018-12-04 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) paskelbė 20 minimalių organizacinių ir techninių reikalavimų bei priemonių, kurių paskirtis – padėti apsaugoti asmens duomenis kiekvienoje organizacijoje. Šiuos reikalavimus privalo įgyvendinti kiekviena asmens

logo
CONTACT US!
close slider

FREE INITIAL ADVICE NOW!
Have a question or need more information?
Send us an e-mail message!

By clicking SEND I also accept your Privacy policy


CONTACT PERSON