Duomenų apsauga. Naujojo ES duomenų saugos reglamento (GDPR) įgyvendinimas. Duomenų apsaugos pareigūnas

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikoje pradėtas tiesiogiai taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR). BDAR nustato reikalavimus asmens duomenų apsaugai, kurie bus aktualūs kone kiekvienai įmonei. Kiek ir kokie reikalavimai bus aktualūs konkrečiai bendrovei, priklauso nuo jos veiklos pobūdžio, sektoriaus, kuriame ji veikia, renkamų ir tvarkomų duomenų masto bei jautrumo, dabartinio asmens duomenų reikalavimų laikymosi ir kitų aspektų.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora padeda įmonėms ir organizacijoms adaptuoti veiklos procesus siekiant atitikti naujausius asmens duomenų reglamentavimo pakeitimus pagal BDAR, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisėtumo, taikomų techninių ir organizacinių priemonių analize bei konkrečių poreikių ir pakeitimų šioje srityje įvertinimu.

ECOVIS ProventusLaw siūlo šias paslaugas:

– Bendrovės asmens duomenų valdymo ir tvarkymo procesų analizė ir rekomendacijų pateikimas;

– Būtinų su asmens duomenų tvarkymų susijusių naujų vidinių bendrovės tvarkų parengimas;

Analizės metu įvertinami žemiau nurodyti aspektai:

– Asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai, tvarkomų duomenų apimtis, tvarkomų duomenų apimties atitikimas duomenų tvarkymo tikslams, duomenų gavėjai, tvarkytojai, duomenų teikimas tretiesiems asmenims, tokių duomenų tvarkymo reikalavimų laikymasis ir pan.

– Rekomendacijų po teisinės analizės pateikimas, įskaitant veiksmų plano dėl pokyčių sudarymas.

Po Analizės atlikimo, esame pasirengę parengti atitinkamas šioje srityje reikalaujamas tvarkas pagal Bendrovės asmens duomenų tvarkymo apimtis.

Loreta Andziulytė

Šios teisės praktikos vadovė

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė

Sėkmės istorijos

Naujienos

Kaip įmonėms sekasi mažinti tvarkomų asmens duomenų kiekį?

22/11/2019 Valstybės duomenų apsaugos inspekcija lapkritį paskelbė nuomos paslaugas teikiančių bendrovių tikrinimo, kurio metu buvo tiriamas duomenų kiekio mažinimo principo ir duomenų subjektų informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pareigos įgyvendinimas,

ESTT: Norint įdiegti slapukus interneto vartotojai sutikimą turi duoti aktyviais veiksmais

2019-10-03 ES Teisingumo Teismas nusprendė, kad sutikimas, kurį turi duoti interneto svetainės naudotojas tam, kad būtų galima įdiegti ir naudoti slapukus jo įrenginyje, negalioja, jeigu jis duotas naudojant iš anksto pažymėtą