Kliento pažinimas

Kliento pažinimo procesas (angl. Know Your Client –  KYC) nėra tik asmens tapatybės nustatymas ir patvirtinimas. Tai yra procesas, kurio metu apie savo klientą sužinome daugiau  rinkdami tokią informaciją, kaip jo gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys, dalykinių santykių tikslas ir pobūdis bei kt. Jeigu teikiate paslaugas verslo klientams, neabejotinai norėsite žinoti, kokia yra jūsų kliento nuosavybės struktūra, ekonominė veikla, lėšų šaltiniai ir kt.

Paprastai tam, kad surinktų visus reikiamus duomenis, finansų įstaigos sukuria specialius kliento pažinimui skirtus klausimynus. Po to  seka surinktos informacijos tikrinimas ir kliento keliamos pinigų plovimo / terorzimo finansavimo rizikos vertinimo procesas.

Kliento pažinimo proceso atitiktis 

KYC procesas yra nenutrūkstamas – informacija, kurią surenkate su klientu užmegzdami dalykinius santykius, turi būti nuolat peržiūrima ir prireikus atnaujinama. Be to, jūs turite stebėti savo kliento sandorius ir operacijas tam, kad galėtumėte įvertinti, ar jos atitinka informaciją, surinktą dalykinių santykių pradžioje.

Tam, kad sukurtumėte nepriekaištingą ir efektyvų klientų pažinimo procesą, jums reikia:

– Nuspręsti, kokiu būdu – nuotoliniu ar gyvai – su klientu užmegsite dalykinius santykius.

– Sukurti klientams draugiškus klausimynus.

– Turėti patogią klientų valdymo sistemą.

– Vykdyti finansinių operacijų stebėseną.

– Sukurti klientų duomenų atnaujinimo procesą.

Mes galime: 

– Padėti pasirinkti tinkamas klientų valdymo, finansinių operacijų stebėsenos (angl. transaction monitoring), dalykinių santykių su klientu užmezgimo (angl. client on-boarding) sistemas.

– Sukurti klientų pažinimo politiką ir procedūras.

– Sudaryti klientams draugiškus klausimynus.

Daugiau apie paslaugas:

Įstaigos PP / TF rizikos vertinimas

PP / TF prevencijos auditas

Vidinių procedūrų ir procesų diegimas

PP / TF prevencijos komanda ir vadovas

PP / TF prevencijos mokymai

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, advokatė.

Kontaktinis asmuo