Įmonių nemokumas, bankrotas ir restruktūrizavimas. Fizinių asmenų bankrotas. Atstovavimas bylose teisme ir bankroto administravimas

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis nemokumo, bankroto ir įmonių restruktūrizavimo klausimais. Tai viena svarbiausių kontoros praktikos sričių, kadangi bankroto administratoriaus licencijas turi net dvi kontoros partnerės, advokatės.

Kontoros partnerė, advokatė Inga Karulaitytė-Kvainauskienė – įgijo bankroto administratoriaus licenciją 2009 m., o partnerė, advokatė Loreta Andziulytė – 2008 m. Per šį laikotarpį advokatės užbaigė 28 įmonių bankroto procedūras.

Loreta Andziulytė

Šios teisės praktikos vadovė

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė

Ecovis Proventuslaw siūloma patirtis apima:

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora vertina įmonių mokumo situaciją ir atstovaudama vadovų, akcininkų bei kreditorių interesus, rengia pareiškimus dėl įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo bei atstovauja bankroto bylos iškėlimo bei bankroto administratorius skyrimo  procese teisme.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora atstovauja įmonių vadovų, darbuotojų, akcininkų ir kreditorių interesus, teisminiame ir neteisminiame įmonių bankroto bei restruktūrizavimo procese, kreditorių susirinkimuose, kreditorių komitetuose, tvirtinat kreditorinius reikalavimus ir santykiuose su bankroto administratoriumi ieškant optimalių sprendimų bankroto procese.

ECOVIS ProventusLaw advokatai, turintys bankroto administratorių kvalifikaciją, ilgą laikotarpį teikia įmonių bankroto administravimo paslaugas bei administruoja bankrutuojančias įmones. Teisininkai užtikrina efektyvų bankroto proceso valdymą ir kreditorių, hipotekinių kreditorių, darbuotojų bei įmonės akcininkų interesų pusiausvyrą.

ECOVIS ProventusLaw advokatai, turintys bankroto administratorių kvalifikaciją, teikia fizinių asmenų bankroto administravimo paslaugas. Ilgametė mūsų bankroto administratorių administravimo patirtis ir advokato kvalifikacija leidžia užtikrinti visapusiškai profesionalų fizinio asmens interesų užtikrinimą.

Sėkmės istorijos

Naujienos