Law firm in Lithuania

Įmonių nemokumas, bankrotas ir restruktūrizavimas. Fizinių asmenų bankrotas. Atstovavimas bylose teisme ir bankroto administravimas

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis nemokumo, bankroto ir įmonių restruktūrizavimo klausimais. Tai viena svarbiausių kontoros praktikos sričių, kadangi bankroto administratoriaus licencijas turi net dvi kontoros partnerės, advokatės.

Kontoros partnerė, advokatė Inga Karulaitytė-Kvainauskienė – įgijo bankroto administratoriaus licenciją 2009 m., o partnerė, advokatė Loreta Andziulytė – 2008 m. Per šį laikotarpį advokatės užbaigė 28 įmonių bankroto procedūras.

Kontoros specialistai turi patirties administruojant bankroto ir restruktūrizavimo procesus stambiose įmonėse, turinčiose per 100 darbuotojų, valdančias didelės vertės ir didelį kiekį materialiojo turto, įskaitant nekilnojamąjį turtą, atsargas, inventorių, įrangą ir kt., o veikla neapsiribojo Lietuva. advokatų bankroto bei restruktūrizavimo proceso išmanymą „iš vidaus“. Didžioji dauguma administruotų įmonių, vykdė veiklą nekilnojamojo turto ir statybų sektoriuje, kuriame turime svarios patirties ir know-how – tai nekilnojamojo turto plėtros ir pardavimo, pastatų bei inžinerinių statinių statybos, statybinių medžiagų gamybos ir prekybos įmonės. Kai kurių įmonių veikla buvo susijusi su Europos Sąjungos projektų įgyvendinimu ir tarptautiniais įsipareigojimais, todėl bankroto ir restruktūrizavimo klausimai peržengė Lietuvos valstybės ribas. Tokiais atvejais, esant poreikiui mes galime pasiūlyti ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą.

Suburta įvairių sričių profesionalų komanda, bankroto administratorių patirtis administruojant skirtingų veiklos formų ir sričių tiek vidutines, tiek stambias įmones leidžia tinkamai paskirstyti bankroto administratorių užimtumą ir kokybiškai teikti bankroto administravimo ir įmonių likvidavimo paslaugas. Platus kontoros specialistų kompetencijų spektras ir patirtis sudaro galimybes taikyti įvairius įmonių bankroto administravimo modelius, nuo įmonės veiklos diversifikavimo įvertinus jos turimus pajėgumus, išteklius, sukoncentruojant įmonės veiklą vienoje ar keliose pelningose srityse ir taip pratęsiant įmonės ūkinę-komercinę veiklą iki įmonės likvidavimo. Mūsų patirtis, žinių įvairovė, platesnis situacijos matymas ir orientaciją į verslą leidžia efektyviai užtikrinti kliento interesus ir bendradarbiaujant pasiekti norimų rezultatų.

ECOVIS ProventusLaw klientai vertina advokatų bankroto proceso išmanymą „iš vidaus“, todėl didelė su bankroto procesu susijusių teisinių darbų dalis yra ne pats bankroto administravimo procesas, bet įmonių vadovų, darbuotojų, akcininkų, kreditorių ir fizinių asmenų konsultavimas bankroto klausimais bei jų atstovavimas bankroto procese teisme, kreditorių susirinkimuose ir santykiuose su bankroto administratoriumi.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylų inicijavimas

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora vertina įmonių mokumo situaciją ir atstovaudama vadovų, akcininkų bei kreditorių interesus, rengia pareiškimus dėl įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo bei atstovauja bankroto bylos iškėlimo bei bankroto administratorius skyrimo procese teisme.

Atstovavimas įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procese neteisminėje procedūroje ir teisme

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora atstovauja įmonių vadovų, darbuotojų, akcininkų ir kreditorių interesus, teisminiame ir neteisminiame įmonių bankroto bei restruktūrizavimo procese, kreditorių susirinkimuose, kreditorių komitetuose, tvirtinat kreditorinius reikalavimus ir santykiuose su bankroto administratoriumi ieškant optimalių sprendimų bankroto procese.

Įmonių bankroto administravimas

ECOVIS ProventusLaw advokatai, turintys bankroto administratorių kvalifikaciją, ilgą laikotarpį teikia įmonių bankroto administravimo paslaugas bei administruoja bankrutuojančias įmones. Teisininkai užtikrina efektyvų bankroto proceso valdymą ir kreditorių, hipotekinių kreditorių, darbuotojų bei įmonės akcininkų interesų pusiausvyrą.

Fizinių asmenų bankroto administravimas

ECOVIS ProventusLaw advokatai, turintys bankroto administratorių kvalifikaciją, teikia fizinių asmenų bankroto administravimo paslaugas. Ilgametė mūsų bankroto administratorių administravimo patirtis ir advokato kvalifikacija leidžia užtikrinti visapusiškai profesionalų fizinio asmens interesų užtikrinimą.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo