Duomenų apsauga

Kodėl ECOVIS ProventusLaw? 

Patyrusi komanda 

Mūsų sertifikuoti duomenų apsaugos pareigūnai ir informacijos saugumo ekspertai konsultuoja įvairiais Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) atitikties klausimais, įvertina ir IT infrastruktūros bei kibernetinio saugumo priemonių atitiktį keliamiems reikalavimams.

Objektyvumas

Mūsų ekspertai neutraliai bei objektyviai įvertina organizacijos sistemų ir veiklos procesų atitiktį BDAR ir kitų teisės aktų keliamiems reikalavimams. Tokia objektyvi veiklos procesų analizė gali suteikti konkurencinį pranašumą pritraukiant naujus klientus bei didinant esamų klientų pasitikėjimą.

Efektyvumas

Paslaugas teikiame efektyviai ir minimaliai trikdydami kliento kasdienius veiklos procesus.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo