Darbo ginčai

ECOVIS ProventusLaw teisininkai atstovauja klientams darbo ir kolektyviniuose ginčuose darbo ginčų komisijoje, visų instancijų teismuose ir kituose darbo ginčus nagrinėjančiuose organuose, valstybinėse institucijose. Mūsų komanda konsultuoja kolektyviniuose ir individualiuose darbo ginčuose, dėl darbo sutarties nutraukimo, darbo užmokesčio ir kompensacijų priteisimo, nesąžiningo konkuravimo, komercinės paslapties atskleidimo ir kitose su darbo santykiais susijusiose bylose.

Mūsų komanda:

  • atstovauja klientus darbo ginčuose visų instancijų teismuose bei valstybinėse institucijose;
  • konsultuoja klientus ir dalyvauja derybose bei teikia visapusišką teisinę pagalbą ikiteisminėje ginčo stadijoje;
  • atstovauja ir konsultuoja klientus nesąžiningos konkurencijos bylose;
  • atstovauja ir konsultuoja klientams ginčuose dėl darbuotojų padarytos žalos atlyginimo, darbo pareigų pažeidimo;
  • atstovauja bylose ir ikiteisminiuose ginčuose dėl vadovo padarytos žalos bendrovei;
  • atstovauja ir teikia visą reikiama teisinę pagalbą kolektyviniuose darbo ginčuose;
  • rengia procesinius ir kitus dokumentus.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo