Law firm in Lithuania

Baudžiamoji teisė. Kaltinamųjų gynimas ir nukentėjusiųjų atstovavimas baudžiamosiose bylose ir ikiteisminiuose tyrimuose

ECOVIS ProventusLaw advokatai gina įtariamuosius ir kaltinamuosius ikiteisminiame tyrime ir teisme, atstovauja nukentėjusius asmenis, civilinius ieškovus bei išieškant nusikaltimu padarytą žalą.

Mūsų advokatai yra dirbę su pačiomis įvairiausiomis baudžiamosiomis bylomis, tačiau didžiausia patirtis sukaupta atstovaujant korupcijos, sukčiavimo, turto pasisavinimo, mokesčių vengimo, finansinėse ir ekonominėse bylose, taip pat atstovaudami klientus, kurie yra nukentėję nuo nusikalstamų veiksmų ir siekia prisiteisti nusikaltimu padarytą žalą. ECOVIS ProventusLaw advokatai rengia pareiškimus ir renka įrodymus prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms dėl ikiteisminių tyrimų pradėjimo pagal galimai padarytų nusikalstamų veikų požymius.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Atstovavimas ir gynimas ikiteisminio tyrimo metu

Ikiteisminio tyrimo stadija yra svarbiausia stadija baudžiamajame procese – ji vienodai svarbi tiek įtariamiesiems, kuriems visuomet svarbu procesą nutraukti dar ikiteisminio tyrimo stadijoje, tiek it nukentėjusiesiems bei civiliniams ieškovas, kurių reikalavimus ir procesinę padėtį reikia tinkamai įtvirtinti. Atstovaujame nukentėjusiems ir civiliniams ieškovams ikiteisminio tyrimo metu, taip pat giname įtariamuosius viso ikiteisminio tyrimo metu.

Atstovavimas ir gynimas visų instancijų teismuose baudžiamosiose bylose

Jeigu bylos nepavyko nutraukti ikiteisminio tyrimo stadijoje, giname kaltinamuosius teisminio nagrinėjimo metu. Taip pat atstovaujame nukentėjusiems ir civiliniams ieškovams teisminio nagrinėjimo metu visų instancijų teismuose.

Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų atstovavimas

Atstovaujame nukentėjusiems fiziniams asmenims ir civiliniams ieškovams fiziniams ir juridiniams asmenis tiek ikiteisminiame tyrime, tiek ir teismuose.

Ikiteisminių tyrimų inicijavimas

Jeigu manote, kad buvo padarytas nusikaltimas Jūsų ar kitų asmenų atžvilgiu, galime įvertinti susidariusią situaciją ir kreiptis į teisėsaugos institucijas, inicijuodami ikiteisminį tyrimą.

Nusikaltimu padarytos žalos išieškojimas

Jei tapote nusikaltimo auka, galime Jums padėti išieškoti patirtą žalą.

Nusikaltimų prevencija įmonėse

Galime pasiūlyti Jūsų įmonei sprendimus, kurie sumažintų nusikaltimų Jūsų įmonėje grėsmę ir tokiu būdu optimizuoti procesus.

Kęstutis Kvainauskas

Partneris, advokatas.

Kontaktinis asmuo