Law firm in Lithuania

Aplinkosauga, socialinė atsakomybė ir valdysena (ASV, angl. ESG)

Mes suprantame tvarumo ir ASV (ang. ESG) svarbą šiuolaikiniame verslo pasaulyje. Investuotojai ir kitos suinteresuotosios šalys tiki, kad įmonės, kurios integruoja aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir geros valdysenos (ASV) principus, užtikrins tvarumą įmonės viduje, įvertins rizikas, kaip klimato kaita ir įsipareigos skatinti įvairovę, įtrauktį ir socialinį teisingumą. Be to, Europos Sąjungos lygmeniu sparčiai plečiami su ASV (ang. ESG) susiję standartai ir reglamentai.

Tvirtai tikime, kad svarbu nuodugniai suprasti įmonės veiklos, strategijos, verslo modelio ir vertės grandinės aspektus, taip pat poveikį, rizikas ir galimybes, su kuriais ji susiduria.. Šie iššūkiai neapsiriboja tik didelėmis korporacijomis – mažos ir vidutinės įmonės taip pat atlieka svarbų vaidmenį kuriant tvarią ateitį. Todėl mūsų ekspertų komanda, kartu su ESG (Environmental Social Governance) ekspertais ir Ecovis International tinklo partneriais  iš Vokietijos, siekia padėti įvairaus dydžio įmonėms sėkmingai orientuotis sudėtingoje ASV (ang. ESG) srityje.

Kodėl Ecovis?

  • Žinios ir reikiami resursai. Mūsų tarptautinių ekspertų komanda, besispecializuojanti tvarumo srityje, padės sukurti gerai struktūrizuotą ASV ( ESG) rizikos valdymo sistemą, apimančią nuolatinę valdysenos priežiūrą, vidaus politikas, tiekimo grandinės valdymą ir tinkamus informacijos atskleidimo mechanizmus. Ecovis International tarptautinis tinklas turi ESG ekspertus, kurie padės jūsų verslui Europos Sąjungoje suprasti ir laikytis su tvarumu susijusių reikalavimų.
  • Personalizuoti sprendimai. Mūsų paslaugos pritaikytos taip, kad padėtų ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi pastarosios dalyvauja kitų įmonių, kurios privalo teikti tvarumo ataskaitas pagal CSRD nuostatas, vertės kūrimo grandinėje. Didelės įmonės siekdamos įvykdyti savo tvarumo ataskaitų teikimo įpareigojimus, prašo savo verslo partnerių, ypač mažesnių vertės grandinės įmonių, pateikti duomenis. Tuo tarpu jau dabar verslo finansavimo galimybės priklauso nuo įmonių tvarumo parametrų Mūsų komanda gali padėti sumažinti ASV (ESG) riziką ir pagerinti su tuo susijusias verslo galimybes.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

ASV atitikties užtikrinimas ir išsamus patikrinimas

ASV atitikties vertinimai. Išsamaus patikrinimo paslaugos, užtikrinančios klientų atitiktį besikeičiančioms ASV taisyklėms

Tvarumo ataskaitų teikimas ir atskleidimas

Skaidrios ir informatyvios ASV ataskaitos, atitinkančios naujus atskaitomybės standartus ir reglamentus. Strategijų, skirtų informuoti suinteresuotąsias šalis apie ASV pastangas, kūrimas.

Mokymai

Mokymai klientams apie ASV teisinę bazę ES.

Tvarumo / ASV pareigūnas

Padedame užtikrinti atitiktį galiojantiems teisės aktų reikalavimams.

Auditas ir užtikrinimas

Ataskaitos pagal nustatytus standartus (pvz., CSRD, GRI, ESRS).

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, advokatė.

Kontaktinis asmuo