Užsieniečių įdarbinimas, leidimai gyventi ir komandiravimas

ECOVIS ProventusLaw komanda padeda kvalifikuotiems trečių šalių piliečiams gauti leidimus dirbti Lietuvos Respublikoje tam tikrą laiką. Taip pat padedame gauti leidimus laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Konsultuojame darbuotojų komandiravimo klausimais, kai darbuotojai siunčiami laikinai dirbti į užsienio valstybę, kai siunčiantis darbdavys didžiąją dalį veiklos vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat kai komandiruojamas darbuotojas į darbą yra priimtas darbui Lietuvos Respublikoje, o darbo funkcijas kitoje valstybėje vykdo laikinai. Patariame apmokestinimo ir darbuotojų skatinimo priemonių mokestiniais klausimais.

Mūsų komanda:

  • konsultuoja ir teikia teisinę pagalbą verslininkams, siekiantiems gauti leidimus gyventi Lietuvoje ir ES;
  • teikia kompleksinę pagalbą nuo verslo steigimo (įsigijimo) Lietuvoje iki leidimo gyventi šeimai parūpinimo;
  • atstovauja aukštos kvalifikacijos profesionalams gaunant ES mėlynąją kortelę, leidžiančią laisvai gyventi ir dirbti visoje ES;
  • teikia teisinę pagalbą darbdaviams, siekiantiems įdarbinti dideles grupes kvalifikuotų darbuotojų iš užsienio;
  • rengia ir atstovauja pateikiant visus reikalingus dokumentus Migracijos departamentui;
  • konsultuoja darbdavius komandiravimo klausimais ir rengia visus su tuo susijusius dokumentus;
  • konsultuoja apmokestinimo ir darbuotojų skatinimo priemonių mokestiniais klausimais.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo