Law firm in Lithuania

Įmonių steigimas, įsigijimas ir valdymas Lietuvoje, ES bei užsienyje

Tarptautinio ECOVIS tinklo konsultantai, esantys kiekvienoje ES šalyje ir visuose pagrindiniuose pasaulio ekonominiuose centruse padeda klientams  nuo pirmųjų jų veiklos žingsnių – steigia įmones ir registruoja buveines Lietuvoje, ES ir kitose užsienio šalyse, pataria, dėl įmonių teisės formos ir rengia jos įteisinimui visus būtinus dokumentus. Konsultantai taip pat konsultuoja bendrovių įsigijimo, sujungimo, reorganizavimo ir valdymo klausimais, kuria ir įgyvendina akcininkų interesų apsaugos strategijas.

ECOVIS padeda užtikrinti verslo vystymąsi ir plėtrą, įmonei priėmus įsigijimų, pertvarkymo ar reorganizavimo sprendimus, teikia įmonės teisinio ir mokestinio patikrinimo, audito paslaugas.

Esant poreikiui, klientas gali pasitelkti visų ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą, ypač jei įmonių įsigijimas, pertvarkymas ar reorganizavimas neapsiriboja viena šalimi.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Įmonių steigimas Lietuvoje, ES ir kitose užsienio šalyse

ECOVIS ProventusLaw steigia akcines bendroves (AB), uždarąsias akcines bendroves (UAB), individualias (personalines) įmones, tikrąsias ūkines bendrijas (TŪB), komanditines ūkines bendrijas (KŪB), mažąsias bendrijas (MB), viešąsias įstaigas (VšĮ), investicinius fondus, asociacijas ir kitus juridinius asmenis. Tarptautinė ECOVIS grupė gali greitai įsteigti įmonę ar kitą juridinį asmenį bet kurioje Europos Sąjungos ar pasaulio šalyje ir užtikrinti klientams kvalifikuotas konsultacijas įmonių steigimo bei apmokestinimo srityje. Steigiant įmonę ypatingas dėmesys skiriamas tinkamos įmonės formos pasirinkimui, stiegimo dokumentų parengimui ir mokestinės situacijos užsienio šalyje įvertinimui. Tarptautinė ECOVIS grupė gali užtikrinti įsteigtos įmonės apskaitą ir atstovavimą praktiškai bet kurioje pasaulio šalyje nuo jos įsteigimo momento.

Akcinių bendrovių teisė

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora rengia akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatus, steigimo sutartis, akcininkų sutartis ir kitus steigimo dokumentus, bei atstovauja steigėjus visame bendrovės steigimo, o vėliau ir valdymo, procese. Teikiame teisinę pagalbą užtikrinant akcininkų interesų apsaugą, valdant riziką atskiriame įmonės valdymo organų įgaliojimus bei patariame įgaliojimų apribojimų klausimais. Pasitelkdami tarptautinės ECOVIS grupės ekspertus, kuriame holdingo struktūras, užtikrindami akcininkų nuosavybės teisų apsaugą ir mokesčių planavimą, dalyvaujame sprendžiant bendrovių, jų vadovų ir akcininkų tarpusavio ginčus ikiteisminiame etape ir teisme.

Įmonių įsigijimas, pertvarkymas ir reorganizavimas

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja klientus įmonių įsigijimų ir susijungimų (angl. M&A) sandoriuose, pertvarkymo ir reorganizavimo procese. Teisininkai turi patirties pertvarkant ir reorganizuojant, sujungiant ir skaidant akcines bendroves (AB), uždarąsias akcines bendroves (UAB), individualias (personalines) įmones, mažąsias bendrijas (MB), viešąsias įstaigas (VšĮ), investicinius fondus ir kitus juridinius asmenis. Esant būtinybei patikrinti įmonių reorganizavimo sąlygas galime pasitelkti ir savo partnerius – sertifikuotus ECOVIS tinklo auditorius Lietuvoje, o reorganizavimo procese atsiradus tarptautinės teisinės ekspertizės poreikiui – tarptautinio ECOVIS partnerių tinklo specialistus.

Įmonių patikrinimas ir teisinis auditas

Teikiame įmonių teisinio patikrinimo ir teisinio audito paslaugas įsigyjant bendroves ir jų akcijų paketus arba tiesiog siekiant įsitikinti bendrovės veiklos efektyvumu. ECOVIS ProventusLaw Lietuvoje gali pasiūlyti kompleksinį įmonės patikrinimą, kurį sudaro tiek teisinės, tiek mokestinės ir finansinės dalies patikrinimas, kuriam galime pasitelkti sertifikuotus ECOVIS tinklo auditorius Lietuvoje. Tarptautinis ECOVIS tinklas užtikrina galimybę efektyviai teikti šias paslaugas ir tarptautinėms įmonėms.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo