Law firm in Lithuania

Nekilnojamojo turto ir statybos teisė. NT sandoriai ir nelegalių statybų įteisinimas

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja komercinio ir gyvenamojo nekilnojamojo turto įsigijimo, vystymo ir statybos proceso reglamentavimo klausimais. Tai viena svarbiausių kontoros praktikos sričių, pažymėtų reikšmingais pasiekimais ir darbais, kuriais didžiuojamės.

Didžiausią pridėtinę vertę klientams kuriame nekilnojamojo turto vystymo procese dėl mūsų sukauptos patirties. Kontoros teisininkai yra padėję pasiekti esminius susitarimus ir įvykdyti sandorius derinant generalinio rangovo ir subrangovų sutartis stambių nekilnojamojo turto projektų vystymui, įtesinti stambius nekilnojamojo turto objektus bei apginant klientų interesus teisme ir arbitraže. ECOVIS ProventusLaw konsultuoja teritorijų planavimo, statinių projektavimo ir statybos proceso nuo statybą leidžiančių dokumentų (statybos leidimų) išdavimo iki statybos užbaigimo (pripažinimo tinkamu naudoti). Kontoros teisininkai konsultuoja dėl reikalavimų, susijusių su statybos ir projektavimo sutartimis ir su šių sutarčių vykdymo metu susijusiais mokėjimų klausimais.

ECOVIS ProventusLaw advokatai taip pat konsultuoja nekilnojamojo turto pardavimo ir pirkimo, hipotekos klausimais, atlieka perkamo nekilnojamojo turto patikrinimą, tokiu būdu padėdami klientams objektyviau įvertinti turto vertę ir galimas rizikas. Kuomet klausimai peržengia Lietuvos valstybės ribas – mes pasiūlome ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą.

Kontoros advokatai yra sukaupę didelę patirtį atstovaujant klientus sudarant biuro nuomos sutartis verslo centruose, prekybos ploto nuomos sutartis prekybos centruose ir kitas ilgalaikes nekilnojamojo turto nuomos sutartis. Advokatų patirtis šioje srityje leidžia Klientams derybose su nuomotojais gauti palankesnes komercines ir kitas esmines nuomos sąlygas.

Kaip atskira ECOVIS ProventusLaw veiklos sritis išskirtini teisminiai ir arbitražo ginčai, susiję su nekilnojamuoju turtu, statybos procesu, statybą leidžiančių dokumentų ginčijimu teisme ir nelegaliomis statybomis bei jų padarinių šalinimu.

ECOVIS ProventusLaw klientai vertina ekspertizę nekilnojamojo turto ir statybos bei šio verslo sektoriaus specifikos išmanymą. Dažniausiai kontoros teisininkai sulaukia nekilnojamojo turto vystytojų ir rangovų bei nelegalios statybos padarinių pašalinimu suinteresuotų klientų klausimų, tačiau konsultuojame ir tuos verslus, kurie su šiais klausimais susiduria retai.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Nekilnojamojo turto sandoriai ir jų finansavimas

Advokatai atstovauja klientus nekilnojamojo turto pardavimo ir įsigijimo procese, rengia preliminariąsias, rezervacijos, pirkimo-pardavimo, naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo sutartis, nekilnojamojo turto nuomos sutartis ir kitus susitarimus, atstovauja derybose, atliekant notarinius veiksmus ir registruojant nuosavybę LR Nekilnojamojo turto registre.

Statybos sutartys ir FIDIC sutartys

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora rengia statybos rangos, subrangos ir specializuotų darbų atlikimo sutartis ir derintis dėl jų, taip pat atstovauja klientus sutarčių vykdymo procese.

Statybos leidimai ir statybos procesas

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora atstovauja klientų interesus jiems siekiant įgyti statybos leidimus, tikrinant šių dokumentų teisėtumą bei jų ginčijimo procesuose. Kontoros advokatai atstovauja klientus savivaldybėse, Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje bei administraciniuose teismuose, kuriuose vyksta ginčai dėl teritorijų planavimo ir statybą leidžiančių dokumentų.

Nelegalios statybos padarinių šalinimas ir statinių įteisinimas

ECOVIS ProventusLaw atstovauja klientus civilinėse bylose teisme ir vėlesniame nelegalios statybos padarinių šalinimo procese dėl nelegaliai pastatytų statinių statybos. Sukaupta patirtis ir statybų techninio reglamentavimo bei teisės išmanymas leidžia užtikrinti, kad prieštaraujant galiojantiems teisės aktams pastatyti statiniai būtų įteisinti atliekant minimalius pertvarkymus, jų negriaunat ir taip užtikrinant minimalias kliento išlaidas statinių įteisinimui.

Kęstutis Kvainauskas

Partneris, advokatas.

Kontaktinis asmuo