Darbo teisės auditas

Darbo teisės audito metu įvertinsime, ar Jūsų turimi vidiniai darbo teisės dokumentai, tvarkos yra pakankami ir ar atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, kokios yra jų tobulinimo galimybės.

Organizacijos turi reguliariai atlikti darbo teisės vidaus auditus, kad įsivertintų savo vidinių teisės aktų atitiktį galiojantiems teisės aktams. Dokumentuoti auditai yra svarbūs ginčų su darbuotojais atveju ir gali padėti išvengti brangių ir ilgų bylinėjimosi procesų teisme.

Darbo teisės  auditas atliekamas naudojant struktūrizuotas anketas, atliekant patikrinimus vietoje, vykdant apklausas bei naudojant kitus metodus bei priemones.

Mūsų komanda:

  • Atlieka darbo teisės auditus pagal su klientų suderintą apimtį;
  • Konsultuoja darbo teisės audito metu nustatytų trukūmų šalinimo klausimais, sudaro veiksmų planą dėl nustatytų trukūmų šalinimo.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo