PRIVATUMO POLITIKA

Mes gerbiame Jūsų teisę į Jūsų asmens duomenų privatumą ir siekiame užtikrinti mums teikiamos informacijos apie Jus konfidencialumą.

Siekdami pasinaudoti mūsų paslaugomis, galite šiame internetiniame puslapyje užpildyti užklausos formą, kurioje prašome nurodyti teisingus savo asmens duomenis: vardą, elektroninio  pašto adresą  ir telefono numerį. Šie Jūsų asmens duomenys bus naudojami siekiant tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą ir suteikti reikalingą pagalbą, dėl kurios kreipiatės.

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitais tikslais bei perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais.

Užklausai užpildyti pateikti asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek yra reikalinga Jūsų užklausai įvykdyti, tolimesniam bendradarbiavimui palaikyti, tačiau ne ilgiau nei 6 mėnesius po paskutinio susisiekimo dienos.

Jūsų duomenis, pateiktus šioje internetinėje svetainėje tvarko ECOVIS ProventusLaw Kvainauskas, Andziulytė ir Partneriai advokatų kontora (buveinės adresas Mėsinių g. 5., Vilnius, Lietuva).

Tvarkydami ir naudodami Jūsų duomenis, mes užtikriname, kad:

– Jums būtų suteikiama galimybė įgyvendinti savo teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenis ir tikslus, kuriais jie tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti duomenis, kurie Jūsų manymu yra neteisingi.

– Jums būtų suteikiama teisė reikalauti, kad mes nutrauktume Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus.

– Jums būtų suteikiama galimybė kreiptis į mus, pateikiant prašymą dėl pažeidimo ištaisymo, jei manote, kad mums, tvarkant Jūsų asmens duomenis, buvo pažeistos Jūsų teises.

Siekdami įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenis: telefonu +370 5 212 40 84 arba el. paštu: [email protected] Įsipareigojame suteikti Jums rūpimą informaciją per30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar į Lietuvos Respublikos teismą.

Mes užtikriname atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų tvarkymo saugumą, siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.