Ginčai. Atstovavimas teisme ir arbitraže Lietuvoje bei užsienyje

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora siūlo klientų interesų atstovavimo teisme ir arbitraže patirtį, kuri pažymėta reikšmingais pasiekimais. Kontoros teisininkai atstovavo klientus eilėje reikšmingų teisminių ginčų visų instancijų teismuose. Iš jų didžioji dauguma – ginčijant bendrovių ar ne pelno siekiančių organizacijų organų sprendimus, ginčijant sprendimus statybos ir teritorijų planavimo reguliavimo srityje, taip pat intelektinės nuosavybės apsaugos, transporto ir su buvusių darbuotojų nesąžininga konkurencija susijusiose bylose.

Kontoros teisininkai taip pat yra sukaupę didelę patirtį ginant klientų dalykinę reputaciją dėl tikrovės neatitinkančios ir Klientų dalykinę reputaciją žeminančios informacijos paskleidimo žiniasklaidoje, ginčijant viešųjų pirkimų konkurso rezultatus, valstybinių institucijų sprendimus mokesčių srityje, teismo keliu sprendžiant bendrovių vadovų atsakomybės klausimus, restruktūrizavimo ir bankroto bylose.

Kęstutis Kvainauskas

Šios teisės praktikos vadovas

Kęstutis Kvainauskas

Partneris, advokatas

Ecovis Proventuslaw siūloma patirtis apima:

ECOVIS ProventusLaw advokatai rengia ieškinius, skundus, apeliacinius skundus ir atstovauja klientus apylinkių, apygardų teismuose, taip pat Lietuvos apeliaciniame teisme ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Kontoros specialistai taip pat rengia kasacinius skundus Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

ECOVIS ProventusLaw advokatai atstovauja klientus Vilniaus komercinio arbitražo teisme ir užsienio arbitražuose. Kontoros advokatai yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitrų sąraše ir yra sukaupę didelę patirtį tiek atliekant arbitro funkcijas, tiek atstovaujant suinteresuotas šalis tokiu būdu sprendžiamuose ginčuose. Ši patirtis, kurią papildo tarptautinės ECOVIS grupės ekspertų pagalba užsienio šalių teisės taikymo srityje, užtikrina efektyviausią mūsų klientų atstovavimą arbitražo bylose.

ECOVIS ProventusLaw advokatai atstovauja klientus administracinėse bylose apygardų administraciniuose teismuose ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, ginčijant viešojo administravimo subjektų priimtus sprendimus mokesčių, finansų sistemos, statybų, reklamos, asmens duomenų apsaugos reguliavimo srityje.

Kontoros advokatai atstovauja fizinius asmenis ir bendrovių vadovus administracinių teisės pažeidimų (ATP) bylose, nuo administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo momento iki ATP bylos nagrinėjimo teisme. Specialistai yra sukaupę didelę patirtį ATP bylose bendrovių vadovų administracinės atsakomybės srityje.

ECOVIS ProventusLaw advokatai gina juridinius ir fizinius asmenis – t.y. įmonių vadovus ir akcininkus turtinių nusikaltimų, ekonominėse ir verslo, finansinėse ir mokesčių bei pridėtinės vertės mokesčio bylose ir yra sukaupę reikšmingą patirtį bylinėjantis su Valstybine mokesčių inspekcija bei kitomis finansų institucijomis. Kontoros teisininkai atstovauja klientus teisėsaugos institucijose ir prokuratūroje rengiant pareiškimus dėl padarytų nusikaltimų ir inicijuojant ikiteisminius tyrimus, padeda surinkti teisėsaugos institucijoms būtinus įrodymus.

Sėkmės istorijos

Naujienos

LAT pasisakė dėl permokėtos kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas grąžinimo darbdaviui

2019-12-05 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išaiškino, kada nutraukiant darbo sutartį darbuotojui išmokėtos kompensacijos permoka už nepanaudotas kasmetines atostogas neturi būti grąžinama. LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nusprendė, kad darbo apskaitos