Law firm in Lithuania

Ginčai. Atstovavimas teisme ir arbitraže Lietuvoje bei užsienyje

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora siūlo klientų interesų atstovavimo teisme ir arbitraže patirtį, kuri pažymėta reikšmingais pasiekimais. Kontoros teisininkai atstovavo klientus eilėje reikšmingų teisminių ginčų visų instancijų teismuose. Iš jų didžioji dauguma – ginčijant bendrovių ar ne pelno siekiančių organizacijų organų sprendimus, ginčijant sprendimus statybos ir teritorijų planavimo reguliavimo srityje, taip pat intelektinės nuosavybės apsaugos, transporto ir su buvusių darbuotojų nesąžininga konkurencija susijusiose bylose.

Kontoros teisininkai taip pat yra sukaupę didelę patirtį ginant klientų dalykinę reputaciją dėl tikrovės neatitinkančios ir Klientų dalykinę reputaciją žeminančios informacijos paskleidimo žiniasklaidoje, ginčijant viešųjų pirkimų konkurso rezultatus, valstybinių institucijų sprendimus mokesčių srityje, teismo keliu sprendžiant bendrovių vadovų atsakomybės klausimus, restruktūrizavimo ir bankroto bylose.

Dauguma kontoros klientų, kuriuos teko atstovauti tiek teisminiuose, tiek ikiteisminiuose ginčuose, veikia telekomunikacijų, IT, transporto ir statybų sektoriuose. Tarp atstovautų klientų galima paminėti tokias žinomas korporacijas kaip UAB „Mobiliųjų telefonų techninis centras“, UAB „Transekspedicija“ įmonių grupė, vieną didžiausia žalų administravimo įmonių, vieną didžiausių logistikos įmonių Lietuvoje išvežiojančių šaldytus produktus, vieną didžiausių telekomunikacijų bendrovių, vieną didžiausių pasaulyje azartinių lošimų organizatorių, vieną didžiausių Azijos regione geležinkelio įmonių ir taip pat tokius viešuosius juridinius asmenius kaip Eurazijos žalos mažinimo tinklą, verslo įmonių asociacijas ir daugelį kitų. ECOVIS ProventusLaw su malonumu talkina ir mažesniesiems – esame aktyvūs ginant jų interesus „A lygos“ mačuose. Priimame tai kaip iššūkį, o kiekvienas profesionalas laimėjimą – kaip asmeninę ambiciją.

Nors mūsų patirtį teismo salėje būtų galima skaičiuoti tūkstančiais valandų – daug svarbiau, kaip dirbame iki jos slenksčio. Visų pirma padedame Jums atsakyti į klausimą, ar jūsų atveju interesų gynimas teisme ir arbitraže yra jums naudingiausias kelias – ar siekiamas rezultatas vertas jūsų investicijų.
Mes siekiame padėti klientams išvengti ginčų, todėl rengiame strategijas ir dokumentus, padedančius išvengti bylinėjimosi. Jei nėra taikaus susitarimo galimybių – rekomenduojame jam tinkamiausią komercinio ginčo sprendimo būdą bei veiksmingiausią strategiją.

Ginčo procese imamės tik tokių taktinių sprendimų, kurie yra būtini tikslui pasiekti ir yra optimalūs – proaktyviai galvojame apie kliento kaštų valdymą. Atstovaujame klientą ikiteisminėse institucijose ir visų instancijų teismuose, rengiame visus teismo procesui reikalingus dokumentus.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Atstovavimas teisme

ECOVIS ProventusLaw advokatai rengia ieškinius, skundus, apeliacinius skundus ir atstovauja klientus apylinkių, apygardų teismuose, taip pat Lietuvos apeliaciniame teisme ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Kontoros specialistai taip pat rengia kasacinius skundus Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Atstovavimas arbitraže

ECOVIS ProventusLaw advokatai atstovauja klientus Vilniaus komercinio arbitražo teisme ir užsienio arbitražuose. Kontoros advokatai yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitrų sąraše ir yra sukaupę didelę patirtį tiek atliekant arbitro funkcijas, tiek atstovaujant suinteresuotas šalis tokiu būdu sprendžiamuose ginčuose. Ši patirtis, kurią papildo tarptautinės ECOVIS grupės ekspertų pagalba užsienio šalių teisės taikymo srityje, užtikrina efektyviausią mūsų klientų atstovavimą arbitražo bylose.

Atstovavimas administracinėse ir administracinių teisės pažeidimų (ATP) bylose

ECOVIS ProventusLaw advokatai atstovauja klientus administracinėse bylose apygardų administraciniuose teismuose ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, ginčijant viešojo administravimo subjektų priimtus sprendimus mokesčių, finansų sistemos, statybų, reklamos, asmens duomenų apsaugos reguliavimo srityje. Kontoros advokatai atstovauja fizinius asmenis ir bendrovių vadovus administracinių teisės pažeidimų (ATP) bylose, nuo administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo momento iki ATP bylos nagrinėjimo teisme. Specialistai yra sukaupę didelę patirtį ATP bylose bendrovių vadovų administracinės atsakomybės srityje.

Atstovavimas baudžiamosiose bylose

ECOVIS ProventusLaw advokatai gina juridinius ir fizinius asmenis – t.y. įmonių vadovus ir akcininkus turtinių nusikaltimų, ekonominėse ir verslo, finansinėse ir mokesčių bei pridėtinės vertės mokesčio bylose ir yra sukaupę reikšmingą patirtį bylinėjantis su Valstybine mokesčių inspekcija bei kitomis finansų institucijomis. Kontoros teisininkai atstovauja klientus teisėsaugos institucijose ir prokuratūroje rengiant pareiškimus dėl padarytų nusikaltimų ir inicijuojant ikiteisminius tyrimus, padeda surinkti teisėsaugos institucijoms būtinus įrodymus.

Kęstutis Kvainauskas

Partneris, advokatas.

Kontaktinis asmuo