Law firm in Lithuania

Konkurencijos teisė. Nesąžininga konkurencija ir susitarimai. Atstovavimas konkurencijos taryboje ir teisme

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja draudžiamų susitarimų, koncentracijos, nesąžiningos konkurencijos ir nesąžiningų prekių ženklų naudojimo pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises klausimais. Kontora taip pat turi reikšmingą patirtį LR Konkurencijos tarybos atliekamų tyrimų procesuose ir sprendžiant konkurencijos teisės ginčus įvairiose institucijose ir teisme. Siekiant išvengti nesusipratimų, kontoros specialistai rengia įmonių darbuotojams mokymus ir vidinių procesų tvarkas, kaip prevencinę priemonę itin aršios konkurencijos sektoriuje veikiančioms įmonėms.

Atsižvelgiant į tai šiuolaikinio verslo globalizaciją, taip pat į tai, jog šiandien konkurencijos teisės normų pažeidimo tyrimai dažnai yra atliekai ne vienoje šalyje, ypatingą reikšmę įgyja tarptautinio ECOVIS tinklo galimybė užtikrinti efektyvų bei koordinuotą atstovavimą visose šalyse, kuriose atliekamas konkurencinis tyrimas.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Klastotės ir nesąžiningas prekių ženklų naudojimas

ECOVIS ProventusLaw advokatai konsultuoja intelektinės nuosavybės teisų pažeidimo, neteisėto prekių ir (arba) paslaugų ženklų naudojimo ir kitais nesąžiningos konkurencijos klausimais. Advokatai taip pat atstovauja muitinės įstaigose sulaikant prekes, kurios importuojamos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises arba neteisėtai žymimos tam tikru prekės ženklu, todėl priskiriamos produktų klastotėms.

Nesąžiningas konkuravimas

Teikiame visapusišką teisinę pagalbą darbdaviams, nukentėjusiems nuo esamo ar buvusio darbuotojo nesąžiningo konkuravimo veiklos, kuomet pasinaudojama iš darbdavio gauta informacija prieš darbdavio interesus, atskleidžiama konkurentams darbdavio komercinė paslaptis ir taip padaroma žala. Mūsų darbas apima tiek derybas ir bylinėjimąsi teisme, tiek prevencines priemones, siekiant tokios veiklos išvengti.

Konkurencijos tarybos tyrimai ir bylinėjimasis teisme

ECOVIS ProventusLaw advokatai atstovauja klientus LR Konkurencijos tarybos vykdomuose tyrimuose, vertina galimus klientų padarytus konkurencijos teisės pažeidimus ir teikia rekomendacijas dėl tyrimo eigoje atliekamų veiksmų. Advokatai rengia skundus teismui dėl LR Konkurencijos tarybos priimtų sprendimų ir paskirtų baudų bei atstovauja klientus administraciniame teisme.

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, advokatė.

Kontaktinis asmuo