BDAR auditas

BDAR auditas vertins, ar jūsų asmens duomenų apsaugos kontrolės priemonės, tvarkos ir procedūros atitinka BDAR keliamus reikalavimus ir kokios yra jų tobulinimo galimybės.

Privalumai, kuriuos suteikia BDAR auditas:

 • Didelės rizikos sričių ir veiklos efektyvumo didinimo galimybių nustatymas.
 • Asmens duomenų apsaugos tvarkų ir procedūrų aktualumo užtikrinimas.
 • Asmens duomenų apsaugos procesų silpnųjų vietų nustatymas, siekiant sumažinti
 • Darbuotojų informuotumo apie asmens duomenų apsaugą didinimas.

Sritys, kurias apima BDAR auditas

BDAR audito metu gali būti tikrinami, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • duomenų apsaugos užtikrinimas ir valdymas , tvarkos ir procesai;
 • asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų valdymas;
 • tiekėjų pasitelkimo procesas;
 • duomenų perdavimai ir duomenų tvarkymo sutartys su duomenų tvarkytojais;
 • asmens duomenų užklausos, įskaitant duomenų subjektų prašymus dėl tvarkomų asmens duomenų kopijų gavimo;
 • techninės ir organizacinės asmens duomenų saugumo priemonės;
 • duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir atitinkamų pranešimų teikimo politika bei susijusios procedūros;
 • darbuotojų informuotumo lygis ir mokymai.

Organizacijos turi reguliariai atlikti BDAR vidaus auditus, kad įsivertintų savo atitikties efektyvumą. Dokumentuoti auditai yra gyvybiškai svarbūs pažeidimų ar skundų atveju ir gali padėti išvengti didelių baudų.

BDAR auditas atliekamas naudojant struktūrizuotas anketas, atliekant patikrinimus vietoje, vykdant apklausas bei   naudojant kitus metodus bei priemones.

Mūsų komanda:

 • Atlieka BDAR auditus.
 • Konsultuoja BDAR audito klausimais.

Ruošia ir (arba) tikrina su BDAR auditais susijusias procedūras.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo