Žiniasklaidos ir reklamos teisė. Tikrovės neatitinkančios informacijos panegimas, klaidinanti reklama

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja komunikacijos viešojoje erdvėje klausimais, dažniausiai klientų suvokiamais kaip žiniasklaidos ir reklamos teisė. Tai viena svarbiausių kontoros praktikos sričių, pažymėtų reikšmingais pasiekimais ir rezonansinėmis bylomis, formavusiomis Lietuvos teismų praktiką.

Didžiąją dalį ECOVIS ProventusLaw žiniasklaidos ir reklamos teisės specialistų darbo apima produktų bei paslaugų reklamos teisėtumo, lyginamosios reklamos leistinumo vertinimus, taip pat reklamos atitikimo Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo reikalavimų vertinimus, klientų interesų atstovavimas rinkos peržiūros institucijose. Kuomet klausimai peržengia Lietuvos valstybės ribas – mes pasiūlome ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą.

Inga Karulaitytė

Šios teisės praktikos vadovė

Inga Karulaitytė – Kvainauskienė

Partnerė, advokatė

Ecovis Proventuslaw siūloma patirtis apima:

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja klientus reklamos teisės ir reklamos teisėtumo klausimais, sudarant reklamos gamybos ir transliavimo sutartis bei vertinant kuriamos reklaminės produkcijos atitikimą galiojantiems teisės aktams.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora rengia pretenzijas dėl reklamos neteisėtumo, neleistinos lyginamosios reklamos ir nesąžiningos komercinės praktikos. Kontoros advokatai taip pat atstovauja klientus priežiūros institucijoje, įskaitant LT Konkurencijos tarybą, Vartotojų teisių tarybą, kuomet tiriamas reklamos atitikimas galiojantiems teisės aktams ir teismuose, kuomet reikia apginti kliento interesus bylose dėl neteisėtos ir klaidinančios reklamos.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontoros advokatai konsultuoja dėl žiniasklaidoje skelbiamos informacijos atitikties teisės aktams, žurnalistikos etikos kodeksui ir konsultuoja planuojamų viešųjų ryšių kampanijų klausimais. Kontoros teisininkų komanda sprendžiant šiuos klausiamus atstovauja klientų interesus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijoje, Informacinės visuomenės plėtros komitete, taip pat, esant poreikiui, gina dalykinę reputaciją teismuose.

Sėkmės istorijos

Naujienos

I. Karulaitytė. Kaip neužkibti ant klaidinančios reklamos kabliuko?

Turbūt dažnas iš mūsų pripažins, kad pamatęs ir išgirdę skambius reklaminius šūkius – „mažiausia kaina“, „paskutinis išpardavimas“ ar „geriausias pasiūlymas“ susidomi siūloma preke ar paslauga, o dažnai susiviliojęs – ir