Įstaigos pp / tf rizikos vertinimas

Norėdami sėkmingai plėsti savo verslą, privalote žinoti ir suprasti rizikas, su kuriomis jis susiduria. Tradiciškai verslas didžiausią dėmesio skiria likvidumui, operacinei ir IT rizikoms, tačiau finansų sektoriui itin svarbu nustatyti ir valdyti riziką, susijusią su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo  rizikos vertinimas turi būti grindžiamas duomenimis apie klientą, su juo susijusia  geografija, jūsų siūlomais produktais, paslaugomis ir operacijomis bei paslaugų teikimo kanalais.

PP / TF rizikos vertinimo ataskaita turi būti pateikiama raštu, o jos rezultatai turi būti pristatyti valdybai arba stebėtojų tarybai. Nustačius trūkumus turi būti paruošiamas jų ištaisymo planas, kurį patvirtina valdyba arba generalinis direktorius ir užtikrinamas jų pašalinimas.

Taip pat rekomenduojama turėti rašytinę procedūrą, kaip įmonėje atliekamas rizikos vertinimas.

Mes galime: 

– Atlikti PP / TF rizikos vertinimą.

– Sukurti PP / TF rizikos vertinimo procedūrą.

– Peržiūrėti ir įvertinti turimą PP / TF rizikos vertinimo politiką bei procedūrą.

Daugiau apie paslaugas:

Kliento pažinimas

PP / TF prevencijos auditas

Vidinių procedūrų ir procesų diegimas

PP / TF prevencijos komanda ir vadovas

PP / TF prevencijos mokymai

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė

Partnerė, advokatė.

Kontaktinis asmuo