Darbuotojų asmens duomenų apsauga

Tarptautinė privatumo specialistų asociacija (angl. International Association of Privacy Professionals (IAPP)) pripažino ECOVIS ProventusLaw partnerę Loretą Andziulytę, Darbo teisės grupės vadovę Brigidą Bacienę ir advokato padėjėją Mildą Šlekytę kaip Informacijos privatumo specialistes Europoje, todėl mūsų komanda turi išsamių žinių apie BDAR, perspektyvų ir supratimo siekiant užtikrinti atitiktį ir duomenų apsaugos sėkmę Europoje bei darbuotojų duomenų apsaugą, taip pat tokių darbuotojų duomenų perdavimą, pranešimus dėl privatumo, darbo vietą ir korespondencijos priežiūrą.

Kiekvienas darbdavys turi informuoti darbuotojus apie tai, kokius duomenis darbdavys renka, perduoda ir saugo, kokios techninės ir organizacinės priemonės įgyvendinamos įmonėje. Darbuotojai, kurie atlikdami savo darbo funkcijas turi prieigą prie asmens duomenų, turi būti apmokyti ir informuoti, kaip užtikrinti tokių asmens duomenų saugumą.

ECOVIS ProventusLaw padeda įmonėms ir organizacijoms pritaikyti savo verslo procesus prie asmens duomenų reglamentų, tokių kaip Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, atlieka asmens duomenų tvarkymo teisėtumo analizę ir techninių bei organizacinių priemonių įgyvendinimą įmonėje.

ECOVIS ProventusLaw komanda:

  • konsultuoja darbuotojo asmens duomenų tvarkymo įmonėje klausimais;
  • rengia darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politiką, kuri reglamentuoja asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nurodo darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas gali gauti asmens duomenis ir pan.;
  • rengia informacinių ir ryšių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje procedūras; rengia kitas būtinas procedūras, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo