Darbuotojų asmens duomenų apsauga

Darbuotojai privalo būti informuojami apie tai, kokie jų duomenys yra renkami, perduodami ir saugomi bei kokios techninės ir organizacinės užtikrinimo priemonės yra įdiegtos bendrovėje. Darbuotojai privalo būti apmokyti ir informuoti, kaip jie, vykdydami savo darbo funkcijas ir turėdami prieigą prie kitų duomenų subjektų asmens duomenų, turi užtikrinti tokių duomenų saugumą.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora padeda įmonėms ir organizacijoms adaptuoti veiklos procesus siekiant užtikrinti atitiktį asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimams. ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora padeda klientams tinkamai nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslus bei teisinį pagrindą, vykdo taikomų techninių ir organizacinių priemonių analizę.

Mūsų komanda:

  • konsultuoja įmonės darbuotojų asmens duomenų valdymo ir tvarkymo procesų klausimais;
  • rengia darbuotojų asmens duomenų tvarkymo politikas, kurioje reglamentuojami darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai, duomenų saugojimo principai ir kita;
  • rengia kitas būtinas su asmens duomenų tvarkymu susijusias vidines įmonių tvarkas.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo