Transporto ir jūrų teisė. Tarptautinio krovinių vežimo ir ekspedijavimo ginčai teisme

ECOVIS ProventusLaw advokatai nuolat padeda gamintojams, distributoriams, krovinių gabenimo kampanijoms transporto ir jūrų teisės klausimais. Kontora teikia pagalbą tiek rengiant sutartis ir įvairius krovinių vežimo dokumentus Lietuvoje ir į užsienio šalis keliais, geležinkeliu, jūros bei oro transportu, bylinėjantis dėl transporto priemonių ir krovinių sulaikymo ar krovinių praradimo. Specialistai turi sukaupę svarios patirties šioje srityje, todėl geba užtikrinti tinkamą kliento interesų apsaugą.

Esant poreikiui teisininkai pasitelkia ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą, ypač jei klausimai peržengia vienos valstybės ribas. Vis dėlto kontoros know-how šioje srityje neapsiriboja vien ECOVIS tinklu.

Inga Karulaitytė

Šios teisės praktikos vadovė

Inga Karulaitytė – Kvainauskienė

Partnerė, advokatė

Ecovis Proventuslaw siūloma patirtis apima:

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja krovinių savininkus, siuntėjus, vežėjus, gavėjus ir draudėjus, rengdami krovinių ir keleivių vežimo ir ekspedijavimo, draudimo ir agentavimo sutartis, pretenzijas dėl krovinių praradimo ir sugadinimo, patirtų nuostolių atlyginimo bei kitus su krovinių vežimu susijusius teisinius dokumentus.

ECOVIS ProventusLaw advokatai rengia prašymus teismui dėl transporto priemonių ir krovinių sulaikymo ir arešto, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus, sprendžiant su krovinių gabenimu susijusius teisminius ginčus.

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora teikia konsultacijas tarptautinio krovinių gabenimo klausimais, atstovauja krovinių savininkus, siuntėjus, vežėjus ir gavėjus visose užsienio šalyse, kuriose yra ECOVIS biurai. Kontoros advokatai taip pat konsultuoja sudarant tarptautinio krovinių vežimo sutartis pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR).

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja jūrų teisės klausimais, atstovauja bylose teisme ir arbitraže, laivų arešto teisminėse procedūrose ir ginčuose dėl prekių transportavimo ir draudimo. ECOVIS ProventusLaw advokatų kontoros biurai Vilniuje ir Klaipėdoje, kartu su visame pasaulyje esančiais tarptautinės ECOVIS grupės biurais, užtikrina greitą ir efektyvų klientų atstovavimą kiekvienoje pasaulio šalyje ir kiekviename uoste.

Sėkmės istorijos

Naujienos