Law firm in Lithuania

IT ir telekomunikacijos

Technologijomis grįsti verslo sektoriai – itin dinamiški, todėl reguliacinė aplinka – juos tik vejasi. Dėl tos priežasties dažnai teisininko darbas šiame sektoriuje prasideda nuo jo veiklą reguliuojančių institucijų edukavimo ir teisinės aplinkos pokyčių inicijavimo. Kita vertus, nemažiau svarbu suprasti ir politiką bei kuriamą įstatyminę bazę, ES reguliavimo tendencijas, kurie turi įtakos mūsų kliento verslo plėtros planams, todėl ECOVIS ProventusLaw teisininkai nuolat palaiko ryšį su atsakingomis valdžios institucijomis ir vykdančiomis šio sektoriaus priežiūrą, siekdami geriau suprasti įstatymus ir politiką, gilina žinias ES teisinio reguliavimo srityje.

Sektoriuje užtikrinant verslo konkurencingumą itin aktualūs intelektinės nuosavybės bei duomenų apsaugos klausimai, todėl technologijų išmanymas ir išsamus IT ir telekomunikacijų verslo procesų suvokimas – kritiškai svarbus. Dėl visų su priežasčių – mes kalbame jūsų kalba. Mes suprantame tiek jūsų inžinierius ar produktų vystytojus, tiek tuos, kurie atsakingi už sukurtų sprendimų pristatymą rinkai, todėl su mumis paprasta dirbti ir kartu siekti jūsų tikslų.

MŪSŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SPEKTRAS ŠIAM SEKTORIUI:

 • konsultavimas leidimų gavimo klausimais
 • konsultavimas LR ir ES reguliavimo klausimais
 • konsultavimas naujų paslaugų vystymo, įvedimo ir palaikymo klausimais
 • išvadų teikimas dėl naujų technologijų taikymo apribojimų ir rizikų Lietuvoje ir ES šalyse
 • atstovavimas santykiuose su rinkos priežiūros institucijomis
 • atstovavimas ginčuose ar derybose su kitais rinkos žaidėjais
 • konsultavimas dėl infrastruktūros naudojimo teisinių aspektų
 • konsultavimas intelektinės nuosavybės tiesių į sukurtą produktą klausimais ir kompleksinės apsaugos sprendimų parengimas bei įgyvendinimas
 • konsultavimas duomenų apsaugos ir privatumo politikos klausimais
 • prekybos strategijos rengimas, konsultavimas dėl prekybos internete ar nuotoliniu būdu
 • duomenų perdavimo sutarčių rengimas ir duomenų centrai
 • paslaugų sutarčių rengimas
 • konsultavimas dėl paslaugų komunikacijos atitikties teisės aktams
 • didieji duomenys
 • daiktų internetas
 • debesų kompiuterija
 • pagalba sprendžiant šalies ir ES konkurencijos teisės klausimus, įskaitant ir nesąžiningą konkurenciją
 • atstovavimą ginčuose
 • teisinė pagalba viešuosiuose pirkimuose
 • kibernetinis saugumas

Rinkoje mes išsiskiriame itin kompleksine, daugiau nei 15metų kaupta šio sektoriaus patirtimi ir įveiktais teisiniais iššūkiais, kurie padėjo sėkmingai įsitvirtinti rinkoje mūsų atstovautiems klientams. Mūsų patirtis apima visapusišką pagalbą vystant naujas paslaugas ir produktus, užtikrinant jų apsaugą ir pateikimą verslo ir galutiniam vartotojui. Intensyvi konkurencija sektoriuje taip pat pažymėta keliomis reikšmingomis mūsų pergalėmis teisme ir derybose su sektorių prižiūrinčiomis institucijomis.

Šiuos verslo klausimus sprendžia mūsų Telekomunikacijų, informacinių technologijų ir duomenų apsaugosFinansinių paslaugųLicencijavimo ir reguliavimo , KonkurencijosRinkos reguliavimo ir santykių su valstybinėmis institucijomisGinčų teisės srityse besispecializuojantys teisininkai, taip pat prisideda Įmonių ir Darbo teisės specialistai.

Mūsų klientai ECOVIS ProventusLaw komandai taip pat patiki sudėtingus kelias jurisdikcijas apimančius teisinius klausimus, kuriuos, esant poreikiui, sprendžiame pasitelkdami daugiau nei 60 pasaulio šalių veikiančios ECOVIS ekspertų grupės patirtį.

Dirbdami kartu su klientais mes kuriame sprendimus, kurie užtikrintų sklandų inovatyvių IT ir telekomunikacijų paslaugų bei produktų skverbimąsi į rinką.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Finansinės paslaugos

Rinkodara ir komunikacija

IT ir telekomunikacijos

Nekilnojamasis turtas

Transporto ir jūrų teisė

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo