Law firm in Lithuania

Pranešimų apie pažeidimus, nusiskundimų pateikimo bei jų tyrimo įrankis

Šiuolaikiniam verslui sąžiningumas ir verslo etika yra svarbesni nei bet kada anksčiau. Organizacijos ieško būdų ir priemonių, kaip užtikrinant nepriklausomumą, darbuotojams, partneriams ar kitiems tretiesiems asmenims būtų suteikta galimybė ne tik pranešti apie pažeidimus, pateikti nusiskundimus, bet taip pat ir užtikrinti nepriklausomą to klausimo ištyrimą.

Verslas siekia aukščiausių skaidrumo standartų, todėl pranešimas apie pastebėtą nesąžiningą ar neteisėtą organizacijos veiklą, gali prisidėti prie veiklos tobulinimo. Taip pat svarbu nepamiršti, kad daugumoje atvejų tai yra ne tik atsakingo verslo požymis, bet ir teisinė pareiga. Teisės aktai įpareigoja organizacijas turėti pranešimų apie pažeidimus kanalus, kaip antai LR Pranešėjų apsaugos įstatymas įpareigoja įmones sukurti saugų pranešimų pateikimo kanalą, LR Darbo kodeksas nustato pareigą įmonėms sukurti pranešimų apie smurto ir priekabiavimo darbe pateikimo ir tyrimo procesą ir t.t.

ECOVIS ProventusLaw siūlo pažangų informavimo apie pažeidimus įrankį, suteikiantį galimybę be baimės, be bet kokios neigiamos įtakos pranešėjui, informuoti apie organizacijoje vykstančius pažeidimus ar pateikti kitokio pobūdžio nusiskundimus. Gauti pranešimai bus išnagrinėti nepriklausomų ekspertų ir pateiktos išvados dėl jų pagrįstumo.

ECOVIS ProventusLaw informavimo apie pažeidimus įrankis gali supaprastinti pranešimų teikimo procesą, padidinti skaidrumą ir sumažinti vidinio šališkumo ar interesų konflikto riziką. Tai leidžia organizacijoms sutelkti dėmesį į savo pagrindinę veiklą ir kartu veiksmingai valdyti pranešimų apie pažeidimus atvejus.

ECOVIS ProventusLaw įrankio privalumai:

  • Nepriklausomumas. Įrankis suteikia pasitikėjimą asmenims pranešti apie pažeidimus ne vidiniais organizacijos kanalais;
  • Konfidencialumas. Asmens pateikusio pranešimą tapatybė išlieka apsaugota ir prieiga suteikiama tik įgaliotiems organizacijos asmenims;
  • Sumažinama vidinio šališkumo ar interesų konflikto riziką. Pranešimą gauna nepriklausomi ekspertai, kurie nešališkai įvertina jo turinį;
  • Profesionalus tyrimas. Pateiktas pranešimas išnagrinėjamas savo srities profesionalų ir ekspertų, pateikiant organizacijai išvadą dėl pranešime nurodyto pažeidimo;
  • Paprastas naudoti. Pranešimas yra pildomas online platformoje ir išsiunčiamas vienu mygtuko paspaudimu;
  • Reguliarus informavimas apie tyrimo eigą. Tiek pranešimą pateikęs asmuo, tiek ir organizacija gauna reguliarius informacinius pranešimus apie pateiktą skundą ir jo nagrinėjimo eigą;
  • Ataskaitų teikimas organizacijoms. Įrankis suteikia galimybę pateikti ataskaitas organizacijos apie pranešimų pobūdį, dažnumą, tokiu būdu išryškinant didžiausias organizacijos tobulintinas sritis.

Kartu kurkime darbo vietą, kurioje klesti sąžiningumas ir pasitikėjimas. Susisiekite su mumis el.paštu [email protected]  ir mes paruošime jūsų įmonės poreikius atitinkantį pasiūlymą.

Pranešimų apie pažeidimus kanalo diegimas yra privaloma priemonė LR Pranešėjų apsaugos įstatymo pagrindu. Žemiau pateikiame išsamią informaciją kurios įmonės privalo įsidiegti vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus ir užtikrinti atitiktį LR Pranešėjų apsaugos įstatymui.

 

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo