Law firm in Lithuania

Viešųjų pirkimų teisė. Pirkimo dokumentų rengimas ir tiekėjų bei perkančiųjų organizacijų atstovavimas. Ginčai VPT ir teisme

ECOVIS ProventusLaw advokatai teikia teisinę pagalbą viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančioms įmonėms ir perkančiosioms organizacijoms. Specialistai padeda tiek ruošti konkurso sąlygas, tiek jas suprasti. Jie taip pat padeda parengti konkursui reikalingus dokumentus, teikia pagalbą rengiant prerenzijas, viešųjų pirkimų ginčuose rengiant skundus Viešųjų pirkimų tarnybai, ieškinius teismui, prašymus stabdyti viešųjų pirkimų procedūras. Advokatai turi sukaupę daug patirties atstovaujant perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus.

Esant poreikiui teisininkai pasitelkia ECOVIS tinklo partneri iš daugiau kaip 80 pasaulio šalių pagalbą, ypač jei darbo teisės klausimai peržengia vienos valstybės ribas.

ECOVIS ProventusLaw siūloma patirtis apima

Prekių ir paslaugų teikėjų atstovavimas

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja prekių ir paslaugų tiekėjus rengiant viešųjų pirkimų pasiūlymus, paklausimus dėl viešojo pirkimo sąlygų išaiškinimo ir kitus dokumentus viešųjų pirkimų procese. Kontoros advokatai taip pat rengia pretenzijas perkančiosioms organizacijoms, skundus Viešųjų pirkimų tarnybai, paslaugų teikėjo neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentus ir atstovauja paslaugų teikėjus viešųjų pirkimų ginče ikiteisminiame etape.

Perkančiųjų organizacijų konsultavimas

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja perkančiąsias organizacijas rengiant viešųjų pirkimų sąlygas, atsakymus dėl viešojo pirkimo sąlygų išaiškinimo ar paslaugų teikėjų pretenzijas ir kitus viešojo pirkimo dokumentus visuose viešųjų pirkimų proceso etapuose.

Atstovavimas teisme viešųjų pirkimų bylose

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora atstovauja klientus teisme viešųjų pirkimų bylose, rengia ieškinius, apeliacinius skundus, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus ginant tiek paslaugų tiekėjų, tiek perkančiųjų organizacijų interesus.

Kęstutis Kvainauskas

Partneris, advokatas.

Kontaktinis asmuo