Viešųjų pirkimų teisė. Pirkimo dokumentų rengimas ir tiekėjų bei perkančiųjų organizacijų atstovavimas. Ginčai VPT ir teisme

ECOVIS ProventusLaw advokatai teikia teisinę pagalbą viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančioms įmonėms ir perkančiosioms organizacijoms. Specialistai padeda tiek ruošti konkurso sąlygas, tiek jas suprasti. Jie taip pat padeda parengti konkursui reikalingus dokumentus, teikia pagalbą rengiant prerenzijas, viešųjų pirkimų ginčuose rengiant skundus Viešųjų pirkimų tarnybai, ieškinius teismui, prašymus stabdyti viešųjų pirkimų procedūras. Advokatai turi sukaupę daug patirties atstovaujant perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus.

Esant poreikiui teisininkai pasitelkia ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą, ypač jei darbo teisės klausimai peržengia vienos valstybės ribas.

Kęstutis Kvainauskas

Partneris, advokatas.

Grupės vadovas