Įdarbinimas, darbo sutarties vykdymas ir darbo santykių pabaiga

ECOVIS ProventusLaw komanda turi sukaupusi daugiau nei 15 metų patirtį konsultuojant įmones ir darbuotojus bei rengiant darbo teisės dokumentus. Atsižvelgdama į darbo teisės normų apsauginę funkcija, kuria siekiama pasiekti darbdavio ir darbuotojo interesų balanso, į procedūrų kompleksiškumą bei sudėtingumą ir atsižvelgdama į klientų poreikius, ECOVIS ProventusLaw specialistų komanda teikia visapusišką teisinę pagalbą darbo teisės klausimais.

Mūsų komanda:

 • rengia ketinimų protokolus ir derina jų sąlygas;
 • rengia darbo sutartis įvairiomis kalbomis (anglų, rusų, lenkų);
 • vertina užsienio valstybių darbo sąlygų perkėlimo galimybes į darbo sutartis sudarytas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 • konsultuoja ir rengia visus reikalingus dokumentus vadovų įdarbinimui, jų veiklos vykdymui bei darbo santykių pabaigai;
 • konsultuoja klausimais susijusiais su laikinuoju įdarbinimu, rengia laikinojo įdarbinimo sutartis ir visus kitus dokumentus susijusius su laikinuoju įdarbinimu;
 • rengia dokumentus ir konsultuoja įmones struktūrinių pertvarkymų, reorganizavimo ir restruktūrizavimo, verslo ar jo dalies perdavimo klausimais;
 • rengia vidinius įmonių dokumentus dėl darbo tvarkos, darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio apmokėjimo sistemų, pan.;
 • konsultuoja įmones dėl darbo apmokėjimo sistemų, prastovų, darbuotojų premijavimo ir motyvavimo sistemų, apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą, kompensacijas darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis arba važiavimu;
 • konsultuoja ir dalyvauja derybose su darbuotojais ar darbuotojų atstovais; konsultuoja struktūrinių pertvarkymų, veiklos optimizavimo, darbo vietų skaičiaus mažinimo ir kitais klausimais;
 • konsultuoja grupės atleidimo klausimais, padeda sudėlioti atleidimo procesą, kad būtų užtikrintas reikalavimų vykdymas, rengia reikiamus dokumentus;
 • konsultuoja darbuotojų atrankos kriterijų ir atrankos komisijos sudarymo klausimais;
 • padeda darbuotojų apmokestinimo ir skatinimo priemonių mokestiniais klausimais.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo