Nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimai

Darbo sutarties šalys gali sudaryti nekonkuravimo arba konfidencialios informacijos apsaugos susitarimus, kurių tikslas iš esmės apsaugoti darbdavio interesus dėl jo konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių apsaugos vykdant darbo sutartį ir jai pasibaigus. Siekiant užkirsti kelią ginčams arba palengvinti įrodinėjimo procesą teisme, darbdaviai turi imtis priemonių, t. y. susitvarkyti įmonės vidinius dokumentus, apibrėžti, kokia įmonės informacija yra konfidenciali ir kokia šios informacijos dalis laikoma komercine paslaptimi. Taip pat imtis priemonių konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių apsaugai.

Mūsų komanda:

  • konsultuoja ir rengia vidines įmonių tvarkas, individualius susitarimus, kolektyvines sutartis, pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles ir visus kitus su darbo teise susijusius dokumentus;
  • konsultuoja ir rengia nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimus;
  • rengia visų rūšių darbo sutartis su darbuotojais bei vadovais;
  • atstovauja darbuotojus ir darbdavius sudarant bei nutraukiant darbo sutartis, įskaitant sutarties nutraukimą tarp bendrovės (darbdavio) ir bendrovės vadovo.

Loreta Andziulytė

Partnerė, advokatė, CIPP/E.

Kontaktinis asmuo