side-area-logo

Verslo sektoriai

Mūsų sukuriama vertė teikiant pilną spektrą teisinių paslaugų 5-kiuose verslo sektroriuose – išskirtinė.

TRANSPORTO IR JŪRŲ TEISĖ

ECOVIS ProventusLaw advokatai nuolat padeda gamintojams, distributoriams, krovinių gabenimo kampanijoms transporto ir jūrų teisės klausimais. Kontora teikia pagalbą tiek rengiant sutartis ir įvairius krovinių vežimo dokumentus Lietuvoje ir į užsienio šalis keliais, geležinkeliu, jūros bei oro transportu, bylinėjantis dėl transporto priemonių ir krovinių sulaikymo ar krovinių praradimo. Specialistai turi sukaupę svarios patirties šioje srityje, todėl geba užtikrinti tinkamą kliento interesų apsaugą.

Esant poreikiui teisininkai pasitelkia ECOVIS tinklo partnerių, veikiančių per 60 pasaulio šalių, pagalbą, ypač jei klausimai peržengia vienos valstybės ribas. Vis dėlto kontoros know-how šioje srityje neapsiriboja vien ECOVIS tinklu.

Mūsų teikiamų paslaugų spektras šiam sektoriui:

 

  • Sutartys ir kiti su krovinių vežimu susiję dokumentai

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja krovinių savininkus, siuntėjus, vežėjus, gavėjus ir draudėjus, rengdami krovinių ir keleivių vežimo ir ekspedijavimo, draudimo ir agentavimo sutartis, pretenzijas dėl krovinių praradimo ir sugadinimo, patirtų nuostolių atlyginimo bei kitus su krovinių vežimu susijusius teisinius dokumentus.

  • Atstovavimas teisme

ECOVIS ProventusLaw advokatai rengia prašymus teismui dėl transporto priemonių ir krovinių sulaikymo ir arešto, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus, sprendžiant su krovinių gabenimu susijusius teisminius ginčus.

  • Konsultavimas tarptautinio krovinių gabenimo klausimais

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora teikia konsultacijas tarptautinio krovinių gabenimo klausimais, atstovauja krovinių savininkus, siuntėjus, vežėjus ir gavėjus visose užsienio šalyse, kuriose yra ECOVIS biurai. Kontoros advokatai taip pat konsultuoja sudarant tarptautinio krovinių vežimo sutartis pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR).

  • Konsultavimas jūrų teisės klausimais

ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora konsultuoja jūrų teisės klausimais, atstovauja bylose teisme ir arbitraže, laivų arešto teisminėse procedūrose ir ginčuose dėl prekių transportavimo ir draudimo. ECOVIS ProventusLaw advokatų kontoros biurai Vilniuje ir Klaipėdoje, kartu su visame pasaulyje esančiais tarptautinės ECOVIS grupės biurais, užtikrina greitą ir efektyvų klientų atstovavimą kiekvienoje pasaulio šalyje ir kiekviename uoste.

Azartinių lošimų ir internetinių žaidimų sektoriaus teisinius klausimus sprendžia mūsų Rinkos reguliavimo ir santykių su valstybinėmis institucijomis, Telekomunikacijų, informacinių technologijų ir duomenų apsaugos, Žiniasklaidos ir reklamos, Konkurencijos teisės, Mokesčių, Ginčų, Įmonių teisės ir Darbo teisės srityse dirbantys teisininkai.

Mūsų klientai ECOVIS ProventusLaw komandai taip pat patiki sudėtingus kelias jurisdikcijas apimančius teisinius klausimus, kuriuos, esant poreikiui, sprendžiame pasitelkdami daugiau nei 60 pasaulio šalių veikiančios ECOVIS ekspertų grupės patirtį.

ECOVIS ProventusLaw patirtis lošimų ir internetinių žaidimų sektoriuje bei žinios leidžia patarti klientams, kaip atpažinti, apsaugoti ar optimizuoti galimybes, kurios atsiranda keičiantis teisinei aplinkai.

Šio sektoriaus vadovas

Kęstutis Kvainauskas

Partneris, advokatas

logo
CONTACT US!
close slider

FREE INITIAL ADVICE NOW!
Have a question or need more information?
Send us an e-mail message!

By clicking SEND I also accept your Privacy policy


CONTACT PERSON