Law firm in Lithuania

Vidaus audito paslaugos iš tarptautinio auditoriaus

Remiantis teisiniais Lietuvos Banko reikalavimais, finansų įstaigoms, įskaitant elektroninių pinigų įstaigas bei mokėjimo įstaigas, privaloma vykdyti vidaus auditą. Kadangi įmonės nuolat prisitaiko prie besikeičiančių verslo modelių, norminių reikalavimų, technologinių trikdžių ir pan., vidaus audito, kuris verslui suteikia pridėtinės vertės, poreikis vis didėja. Jis gali atlikti svarbų vaidmenį padedant organizacijoms nustatyti procesų tobulinimo galimybes ir kartu daryti pažangą įgyvendinant strateginius bei verslo augimo prioritetus. Taigi kodėl Jums reikalingas vidaus auditas?

Priežastys, kodėl finansų įstaigoms reikalingams vidaus auditas

Pirma, tai padeda suprasti, ar procesai veikia taip, kaip buvo sukurti. Kitaip tariant, ar veiksmai atitinka dokumentaciją ir atvirkščiai. Tai suteikia tikrumo.

Antra, tai yra galimybė įvertinti, ar turite pakankamai darbuotojų. Kartais gali būti sunki įtikinti vadovybę ir (arba) stebėtojų tarybą, kad Jums reikia papildomų komandos narių, tačiau vidaus audito rezultatais gali būti nepaneigiamas Jūsų argumentas.

Trečia, nepriklausomi auditoriai yra suinteresuoti viską parodyti taip, kaip yra, o ne padaryti taip, kad kažkas atrodytų geriau nei yra. Toks požiūris padeda nustatyti spragas ir pagerinti padėtį iki reguliavimo institucijai atliekant patikrinimą. Pagrindinis vidaus audito tikslas – parodyti įmonei, kur būtų galima pagerinti veiklą, ir, jei reikia, pakonsultuoti.

Vidaus auditorius parengia metinį vidaus audito planą, pagrįstą bendrovės veiklos rizikos vertinimo rezultatais.

Tarptautinis auditorius ECOVIS - geriausias pasirinkimas finansų įstaigų vidaus auditui

ECOVIS yra tarptautinis audito ir teisinių paslaugų tinklas, turintis biurus daugiau kaip 80 pasaulio šalių. ECOVIS Lietuvoje turi subūrusi stiprią patyrusių profesionalų komandą ir visada gilinasi į realius klientų procesus bei taiko reikiamas kontrolės priemones siekdama įvertinti, ar įmonės procesai atitinka norminius reikalavimus bei kiek jie efektyvūs.

ECOVIS komanda gali atlikti visapusišką užsakomąjį vidaus auditą ir visų finansų įstaigoms svarbių sričių auditą:

 • PP / TF prevencijos atitikties programa.
 • Klientų lėšų apsauga.
 • Kapitalo pakankamumas.
 • Susitarimai dėl užsakomųjų paslaugų.
 • Elektroninių pinigų įstaigos atstovų veikla.
 • Informacijos ir ryšių technologijų bei saugos rizikos valdymas.
 • Valdymo, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistema.
 • Duomenų apsauga ir privatumas.
 • Verslo plano tęstinumo vertinimas.
 • Atitikties funkcija, pavyzdžiui:
  –   licencijos taikymo srities atitiktis (pvz., naujo produkto paleidimo atveju);
  –  valdymo reikalavimų atitiktis (pvz., valdymo organų narių skyrimo procesas);
  –  ataskaitų teikimo reikalavimų atitiktis (pvz. atitinkamų ataskaitų pateikimo Lietuvos Bankui procesas).
 • Santykių su klientais valdymas (pvz. bendrosios sąlygos, specialiosios sąlygos, skundų nagrinėjimo tvarka)

ECOVIS ProventusLaw vidaus audito komandą sudaro šių sričių specialistai:

 • IT ir kibernetinio saugumo;
 • atitikties;
 • finansų;
 • teisės;
 • rizikos valdymo;
 • pinigų plovimo prevencijos;
 • BDAR
Law firm in Lithuania

Vidaus auditas

Kontaktinis asmuo