COVID-19. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimas karantino laikotarpiu

2020-04-20

Didelė dalis bendrovių Lietuvoje eilinius visuotinius akcininkų susirinkimus organizuoja balandžio mėnesį. Karantino metu Bendrovės gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis arba balsuoti raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Akcininkų susirinkimo organizavimas ir balsavimas elektroninėmis ryšių priemonėmis

Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ) nurodoma, jog tam, kad akcininkai galėtų dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti taikomi tik tie elektroninių ryšių priemonių naudojimo reikalavimai ir apribojimai, kurie yra būtini akcininkų tapatybei nustatyti ir perduodamos informacijos saugumui užtikrinti, taip pat svarbu, kad susirinkimo nestebėtų ir negirdėtų asmenys, kurie neturi teisės dalyvauti susirinkime.

Organizuojant visuotinį akcininkų susirinkimą elektroninių ryšių priemonėmis, bendrovė privalo imtis tokių akcininkų identifikavimo būdų, kurie leistų visiškai įsitikinti, jog susirinkime dalyvauja ir balsuoja akcininkas.

ABĮ nenumato konkrečių akcininko identifikavimo būdų, vykdant visuotinį akcininkų susirinkimą nuotoliniu būdu. Manome, kad vykdant visuotinį akcininkų susirinkimą nuotoliniu būdu, akcininko ar jo atstovo tapatybė, taip pat atstovų įgalinimai, gali būti patikrinami asmeniui prisistatant ir parodant asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir, jeigu reikia, atstovavimą patvirtinantį dokumentą taip, kad būtų galima įsitikinti asmens tapatybe ir turimais įgalinimais.

Akcininkų balsavimas iš anksto užpildžius balsavimo biuletenius

Akcininkai turi teisę balsuoti iš anksto, gavę ir užpildę bendruosius balsavimo biuletenius.

Akcininkas ar jo atstovas gali:

  • pasirašyti popierinį biuletenį ranka bei išsiųsti jį paštu bendrovės nurodytu adresu.
  • pasirašyti biuletenį elektroniniu parašu ir išsiųsti Bendrovės nurodytu elektroninio pašto adresu.

Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas. Jeigu dokumentą pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka ABĮ arba akcininko valios nustatytų reikalavimų, laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo.

Biuletenis įskaitomas tik jeigu bendrovė jį gauna iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios.

Informavimas apie akcininkų susirinkimo organizavimą ir balsavimą elektroninėmis ryšių priemonėmis

Akcininkai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą elektroninėmis ryšių priemonėmis turi būti informuojami pranešimu, kuriame privalo būti nurodoma dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka.

Tai reiškia, jog be visų kitų reikalavimų, pranešime turi būti tiksliai nurodoma, kokioje platformoje, kokiais būdais bus rengiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip susirinkimo metu bus identifikuojami akcininkai ir t. t.

Jeigu per susirinkimą planuojama priimti sprendimus, kurių rezultatus vėliau tvirtins notaras, patartina iš anksto su juo pasitarti, ar jis pripažins nuotoliniu būdų priimtus sprendimus.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar konsultaciją dėl visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo karantino laikotarpiu pagal Jūsų bendrovės poreikius, kviečiame kreiptis į ECOVIS ProventusLaw komandą.

Skaitykite daugiau:

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti