side-area-logo

COVID-19. Asmens duomenų tvarkymas pandemijos metu

COVID-19. Asmens duomenų tvarkymas pandemijos metu

2020-03-19

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskelbė informaciją dėl tam tikrų asmens duomenų tvarkymo, kiek tai susiję su esama situacija dėl koronaviruso (COVID-19).

Kokius asmens duomenis galima tvarkyti Darbdavys?

Vertinant, ar reikalinga imtis papildomų apsaugos priemonių – įpareigoti kartu dirbusius ar su sergančiu (turinčiu simptomus) asmeniu kontaktavusius darbuotojus laikytis karantino, sudaryti sąlygas nuotoliniam darbui ar sveikatos tikrinimui, darbdavys turi teisę tvarkyti informaciją:

  • ar asmuo buvo išvykęs į „rizikos valstybę“;
  • ar asmuo kontaktavo su asmeniu, išvykusiu į „rizikos valstybę“, ar sergančiu COVID-19;
  • ar asmuo yra namuose dėl karantino (nenurodant priežasties) ir karantino laikotarpis;
  • ar asmuo serga (nenurodant konkrečios ligos ar kitokios priežasties);
  • darbo nuotoliniu būdu pasirinkimo faktas ir kiti darbuotojo darbui taikomi apribojimai;
  • kiti būtini duomenys.

Darbdavys turi rinkti duomenis laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įtvirtinto duomenų kiekio mažinimo principo, t. y. minimalia apimtimi būtina tikslams pasiekti ir nerinkti perteklinių duomenų.

Kokių veiksmų turėtų vengti Darbdavys?

Darbdavys turėtų susilaikyti nuo darbuotojų temperatūros rodmenų, medicininių pažymų ar kt. panašių rinkimo. Tai negali būti laikoma darbdavio pareiga.

Jei yra nustatytos visuotinės priemonės esamai situacijai valdyti, pavyzdžiui, komandiruočių ir susitikimų ribojimas, renginių atšaukimas, tam tikrų higienos reikalavimų užtikrinimas, duomenų valdytojai neturėtų dėl to pažeisti savo darbuotojų ar kitų duomenų subjektų teisės į asmens duomenų apsaugą, pavyzdžiui, neturėtų reikalauti pateikti asmens duomenis, nebūtinus nustatytos tvarkos vykdymui užtikrinti.

Rekomenduojama vengti minėti COVID-19 virusu susirgusiųjų vardus ir pavardes, taip siekiant išvengti galimo vėlesnio jų šalinamosi ar diskriminacijos.

Darbuotojų informavimas

Darbdavys turi tinkamai informuoti darbuotojus, kokiu tikslu ir apimtimi yra renkama informacija.

Darbdavys valdytojas turėtų imtis aktyvių veiksmų, informuojant darbuotojus  apie simptomus, galimas rizikas, jų valdymo būdus, taikytinas priemones, galimybes dirbti nuotoliniu būdu, darbuotojų pareigą informuoti apie pasireiškusius COVID-19 ar panašius simptomus ir kt.

Ar tvarkomus sąrašus (kitus asmens duomenis) galima atskleisti valstybės įstaigoms visuomenės sveikatos užtikrinimo tikslu?

Prašymai pateikti asmens duomenis turi būti vertinami kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, pavyzdžiui, tais atvejais, kai prašoma pateikti statistiką, duomenų valdytojas (duomenų tvarkytojas) neturėtų teikti konkretų duomenų subjektą identifikuojančių duomenų.

Rekomenduojame kiekvieną asmens duomenų teikimo atvejį dokumentuoti, siekiant vėliau užtikrinti atskaitomybės principo įgyvendinimą.

Daugiau informacijos su COVID-19 susijusiais teisiniai klausimais:

CONTACT PERSON

logo
CONTACT US!
close slider

FREE INITIAL ADVICE NOW!
Have a question or need more information?
Send us an e-mail message!

By clicking SEND I also accept your Privacy policy


CONTACT PERSON