Teisės aktų pasikeitimai darbo teisės srityje 2022 m.

ECOVIS ProventusLaw pateikia svarbiausius pakeitimus darbo teisės srityje, kurie įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

Padidinta minimali mėnesinė alga

Minimalusis valandinis atlygis nuo 2022 m. sausio 1 d. – 4,47 Eur.

Minimalioji mėnesinė alga nuo 2022 m. sausio 1 d.  – 730 Eur.

Darbo užmokestis mokamas tik mokėjimo pavedimu

Įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio 3 dalies pakeitimas, kuris įpareigoja darbdavį darbo užmokestį darbuotojui mokėti tik pavedimu į darbuotojo nurodytą mokėjimo sąskaitą, taip pat pavedimu darbdavys darbuotojui turi pervesti:

 • Dienpinigius;
 • Komandiruotės išlaidų kompensacijas;
 • Kitas su darbo santykiais susijusias išmokas.

Svarbu:

 • Darbdavys turi darbuotojui pateikti rašytinį prašymą nurodyti savo mokėjimo sąskaitą;
 • Darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos privalo būti mokamos pavedimu į darbuotojui priklausančią mokėjimo sąskaitą;
 • Darbuotojui atsisakius pateikti savo banko sąskaitą, darbdavys turi deponuoti darbuotojui priklausantį darbo užmokestį ir/ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas įmonės sąskaitoje iki kol darbuotojas pateiks mokėjimo sąskaitos rekvizitus.

Išimtis:

Jūrininkų darbo užmokestis, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

Su viešosios įstaigos vadovu gali būti sudaroma savanoriškos veiklos sutartis

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 9 straipsnio 6 dalis papildyta nuostata, kuria viešosios įstaigos vadovui suteikiama teisė su viešąją įstaiga sudaryti savanoriškos veiklos sutartį, tačiau tokia sutartis gali būti sudaroma tik tais atvejais, kai viešoji įstaiga:

 • nėra priskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų; ir
 • Juridinių asmenų registre yra registruota kaip nevyriausybinė organizacija.

Svarbu taip pat nepamiršti, kad nuo praeitų metų lapkričio mėnesio jau yra įsigalioję kiti darbdaviams svarbūs pakeitimai. Žemiau pateikiama svarbiausių pakeitimų apžvalga.

Padidinta atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo įstatymų pažeidimus.

Nuo 2021 m. lapkričio 1 dienos įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai, numatantys administracinę atsakomybę už darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo įstatymų pažeidimus.

 • Juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims pakartotinai įvykdžius darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimą, tokie veiksmai užtrauks baudą nuo 900 iki 1 400 EUR.
 • Pakartotinas darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių, užtrauks baudą nuo 1 000 iki 2 000 EUR.
 • Minimali bauda darbuotojui, kuris darbo vietoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, yra apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar yra neblaivus, taip pat jei vengia pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo sieks 60 EUR.
 • Minimali bauda už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus padidinta iki 300 EUR.
 • Taip pat iki 300 EUR padidinta minimali bauda už darbo laiko apskaitos pažeidimus.
 • Iki 780 EUR padidinta minimali bauda už vertimąsi nedeklaruota savarankiška veikla.

Numatyta administracinė atsakomybė ir fiziniam asmeniui už informacijos nepateikimą Valstybinei darbo inspekcijai apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį. Valstybinė darbo inspekcija per SODROS informacinę sistemą galės skirti nuo 360 iki 660 EUR baudą. Pakartotinas administracinis nusižengimas užtrauks nuo 720 iki 1320 EUR administracinę baudą.

Išplėsta rangovo atsakomybė, susijusi su subrangovo darbuotojui mokamu darbo užmokesčiu

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo pakeitimai, susiję su rangovo atsakomybe dėl subrangovo darbuotojui mokamo darbo užmokesčio (LR DK 108 str., 139 str. ir 213 str. pakeitimai).

Naujoji LR DK 108 str. 13 d. redakcija išplėtė rangovo atsakomybės ribas ir subsidiari rangovo atsakomybė už su darbo užmokesčiu susijusius piniginius įsipareigojimus subrangovo darbuotojui taikoma ne tik į Lietuvą komandiruojamiems, bet ir Lietuvos darbuotojams.

Tuo pačiu nuo šių metų lapkričio 1 d. papildytas LR DK 139 straipsnis dviem naujomis dalimis:

 • LR DK 139 str. 5 dalis numato subsidiarią rangovo atsakomybę už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimą subrangovo darbuotojui, kuris dirba darbus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.
 • LR DK 139 str. 6 dalis patikslino prieš tai minėtą dalį tuo, kad subsidiari atsakomybė taikoma tik darbuotojui atliekant darbo funkcijas, kai vykdoma tarp subrangovo ir rangovo sudaryta sutartis.

Kartu su šiuo pakeitimu, buvo papildyta ir LR DK 213 str. 3 d. ir nustatyta, kad individualaus darbo ginčo dėl teisės šalimi gali būti ir rangovas pagal aukščiau nurodytus pakeitimus.

Taigi, jei darbdavys yra subrangovas ir nesilaikys savo pareigos darbuotojams mokėti darbo užmokesčio, šiems vykdant subrangovo ir rangovo sutartį, darbuotojai turės teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl darbo užmokesčio priteisimo tiek iš savo tiesioginio darbdavio (subrangovo), tiek iš rangovo.

Naujos taisyklės taikomos tik rangos sutartims, sudarytoms po 2021 m. lapkričio 1 d., t. y. subsidiari rangovo atsakomybė, nepriklausomai nuo to ar darbuotojas yra komandiruotas ar yra Lietuvos darbuotojas taikoma visiems rangovams. Rangos sutartimis, sudarytoms iki 2021 m. lapkričio 1 d., galioja iki pakeitimų buvusi taisyklė dėl subsidiarios rangovo atsakomybės tik komandiruoto subrangovo darbuotojo atžvilgiu.

ECOVIS ProventusLaw teisininkai yra pasiruošę operatyviai padėti pasirengti naujiems pakeitimams ir sumažinti kylančias rizikas.

Parengė ECOVIS ProventusLaw Darbo teisės grupės vadovė Brigida Bacienė ir teisininkė Lina Bulovienė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti