Priimtas Mobilumo paketas – vežėjai dirbs pagal naujas taisykles

Europos sąjungos Taryba š. m. balandžio 7 d. priėmė didelę ES kelių transporto sektoriaus reformą, vadinamą Mobilumo paketu, o Europos Parlamentas per antrąjį svarstymą  liepos 8 d. jį patvirtino.

Mobilumo paketą sudaro du reglamentai ir direktyva:

1. Reglamentas dėl patekimo į krovinių vežimo kelių transporto rinką ir profesijos;

2. Reglamentas dėl maksimalaus vairuotojų darbo ir minimalaus poilsio laiko bei padėties nustatymo tachografų pagalba;

3. Direktyva dėl vykdymo užtikrinimo ir vairuotojų komandiravimo.

Esminės Mobilumo paketo nuostatos:

1. Darbo ir poilsio laikas

 • Vairuotojai kartą per 3 arba 4 savaites (priklausomai nuo darbo grafiko) turės atlikti reguliarų kassavaitinį poilsį (mažiausiai 45 val.) grįžę į įmonės veiklos centrą įsisteigimo šalyje, į vairuotojo gyvenamąją vietą arba kitą vairuotojo pasirinktą vietą.
 • Per 4 savaites bus galima atlikti 2 sutrumpintus kassavaitinius poilsius jei šie poilsiai bus atliekami ne įsisteigimo šalyje. Kompensacija už 2 iš eilės atliktus sutrumpintus poilsius bus pridedama prie sekančio reguliaraus kassavaitinio poilsio ir vairuotojas kartą per 3 savaites turės grįžti į vieną iš darbdavio veiklos centrų arba į savo gyvenamąją vietą.
 • Reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpis (bent 45 val.) turės būti praleistas ne transporto priemonėje.
 • Jei reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpiu naudojamasi ne namuose, už apgyvendinimą turi sumokėti darbdavys.

2. Kabotažas

 • Liks galioti dabartinė sistema, pagal kurią leidžiamos ne daugiau kaip 3 operacijos per 7 dienas.
 • Siekiant užkirsti kelią sistemingam kabotažui, bus nustatytas 4 dienų veiklos pertraukos laikotarpis, taikytinas prieš vykdant tolesnes kabotažo operacijas toje pačioje šalyje ta pačia transporto priemone.
 • Valstybė narė galės taikyti tas pačias taisykles kombinuotojo vežimo operacijos kelio atkarpoms jos teritorijoje.
 • Priimančioji šalis kombinuoto transporto atveju galės numatyti ilgesnį laikotarpį nei 7 dienos ir trumpesnį nei 4 dienų pertraukos laikotarpį.

3. Vairuotojų komandiravimas

 • Prekių ar keleivių vežimu užsiimantiems profesionaliems vairuotojams bus taikomas vienodo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje vietoje principas. Už vietinius pervežimus ir kabotažus vairuotojams turės būti mokamas atlyginimas, atitinkantis tos valstybės, kurioje šie pervežimai atliekami, reikalavimus.
 • Jei operacija organizuojama taip, kad sąsaja tarp vairuotojo darbo ir įsisteigimo šalies lieka nepažeista, vairuotojui nebus taikomos komandiravimo taisyklės. Taisyklės taip pat nebus taikomos dvišalėms vežimo operacijoms.
 • Vykstant į paskirties šalį ir grįžtant iš jos, abiem kryptimis bus leidžiama po vieną papildomą prekių pakrovimo ir (arba) iškrovimo veiksmą netaikant komandiravimo tvarkos arba bus galimas nulinis skaičius veiksmų išvykstant ir ne daugiau nei du veiksmai grįžtant.
 • Komandiravimo taisyklės nebus taikomos tranzitui.
 • Visų kitų rūšių operacijoms, įskaitant kabotažą, nuo pirmos veiklos dienos bus taikomos visos komandiravimo tvarkos nuostatos.

4. Vežėjo įsisteigimo vieta ir vykdoma veikla

 • Tarptautinio vežimo operacijose naudojami sunkvežimiai turės grįžti į bendrovės veiklos centrą bent kartą kas 8 savaites, tam, kad būtų išvengiama fiktyvių įmonių buveinių, sisteminio kabotažo bei galimybės vairuotojams grįžti namo, taip pat siekiant užtikrinti tinkamą transporto priemonių techninę priežiūrą.
 • Techografais automatiškai bus registruojama kada ir kur sunkvežimis kirto sieną, ir nustatyti pakrovimo ir iškrovimo veiklos vykdymo vietą.
 • Technografai turės būti įdiegti trimis skirtingais etapais transporto priemonėse, kuriomis vykdomos tarptautinio vežimo operacijos.

Teisės aktų įsigaliojimas

Abu reglamentai įsigalios praėjus 20 dienų po paskelbimo, o direktyva – kitą dieną po paskelbimo. Patekimo į rinką ir paskelbimo direktyvos taisyklės įsigalios praėjus 18 mėnesių nuo teisės aktų įsigaliojimo. Vairavimo trukmės taisyklės bus taikomos per 20 dienų nuo paskelbimo, išskyrus specialius tachografų galiojimo terminus.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar konsultaciją, susijusią su Mobilumo paketu, komandiravimu, transporto ar darbo teisės klausimais, kviečiame kreiptis į ECOVIS ProventusLaw komandą.

Parengė advokato padėjėja Lina Bulovienė.

Susisiekti