Nuo liepos 1 d. keičiasi nacionalinių vizų išdavimo užsieniečiams tvarka

Nuo liepos 1 d. keičiasi prašymų dėl nacionalinių vizų teikimo tvarka ne Lietuvoje esantiems užsieniečiams. Iki šiol tokius prašymus ne Lietuvoje esantys užsieniečiai galėjo pateikti Lietuvos diplomatinei atstovybei, konsulinei įstaigai arba Užsienio reikalų ministerijos parinktam vizų centrui užsienyje.

Po liepos 1 d. pakeitimų visi prašymai išduoti nacionalines vizas turės būti teikiami tik per Migracijos departamento svetainėje esančią MIGRIS sistemą, kurioje pildant prašymą dėl nacionalinės vizos reikės pasirinkti vieną iš 34 užsienio valstybėse veikiančių išorės paslaugų teikėjo kompanijos „VFS Global“ centrų per kurį bus teikiami dokumentai vizai gauti.

ECOVIS ProventusLaw atkreipia dėmesį, jog keičiasi ir nacionalinės vizos išdavimo tvarka, t. y. nuo liepos 1 d. ji galės būti išduodama:

  • Užsieniečiams, kurie negali išvykti iš Lietuvos dėl kurios nors iš šių priežasčių: ligos, kitokio ūmaus sveikatos sutrikimo ar organizmo būklės, asmeninės priežasties, kurios užsieniečiai negalėjo numatyti ar nenugalimos jėgos;
  • Užsieniečiams verslininkams, jei šie atvyksta į Lietuvą užsiimti teisėta veikla ir yra Juridinių asmenų registre įregistruotos įmonės, įsteigtos per pastaruosius vienerius metus iki prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, dalyviai, jei įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkst. eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkst. eurų – tokių užsieniečių investuotos lėšos ar kitas turtas.
  • Sezoninių darbų į Lietuvą dirbti atvykstantiems užsieniečiams, turintiems Užimtumo tarnybos išduotą leidimą sezoninį darbą dirbti ilgiau nei 90 dienų;
  • Užsieniečiams, kurie yra Europos Sąjungai ar Europos laisvosios prekybos asociacijai nepriklausančiose valstybėse įsteigtų įmonių darbuotojai, ir tokių įmonių yra laikinai komandiruojami į Lietuvą dirbti;
  • Užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar kitų susitarimų nuostatomis, o taip pat kitais atvejais, kai jų atvykimo tikslas yra ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje. Tai gali būti ilgai trunkantis gydymas ar reabilitacija, aukštos profesinės kvalifikacijos kėlimas, savanorystė ir pan.

Taip pat svarbu pažymėti, kad po liepos 1-osios nacionalinės vizos nebebus išduodamos:

  • Užsieniečiams, atvykstantiems dirbti, kai jų profesija yra įrašyta į Trūkstamų profesijų sąrašą;
  • Užsieniečiams darbuotojams, turintiems Užimtumo tarnybos išduotą leidimą dirbti;
  • Australijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos, Kanados ir Baltarusijos piliečiams, kurie iki šiol nacionalines vizas gaudavo supaprastinta tvarka;
  • Užsieniečiams, pateikusiems prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi ar ES piliečio šeimos nario kortelę;
  • Užsieniečiams, dėl kurių Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti leidimą gyventi ar ES piliečio šeimos nario kortelę.

Šie aukščiau išvardinti užsieniečiai, norintys teisėtai atvykti ir būti Lietuvoje, turės kreiptis jau ne dėl nacionalinės vizos, o dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje gavimo.

Prašymų išduoti Šengeno vizas pateikimo tvarka nuo liepos 1 dienos nesikeičia.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar konsultaciją, susijusią su vizų ir leidimų laikinai gyventi išdavimo tvarka Lietuvoje, kviečiame konsultuotis su ECOVIS ProventusLaw teisininkais.

Parengė ECOVIS ProventusLaw Darbo teisės grupės teisininkė Inga Olifer

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti