Finansų įstaigų teikiama informacija Valstybinei mokesčių inspekcijai

Finansų įstaigos turėtų atkreipti dėmesį, kad be ataskaitų teikimo Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir kitoms institucijoms, tam tikra informacija turi būti teikiama ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos (toliau – VMI).

Ad hoc informacijos teikimas

Finansų rinkos dalyviai privalo pateikti VMI informaciją apie asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus.

Finansų įstaigos duomenis VMI turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo ar uždarymo dienos ir nuo seifo kameros nuomos sutarties sudarymo dienos.

Kasmetinis informacijos teikimas

Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai VMI turi pateikti informaciją apie:

  • sąskaitų metinių apyvartų dydį, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų;
  • sąskaitų likutį metų pabaigoje, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 eurų;
  • palūkanas, skolinius įsipareigojimus, vertybinius popierius, draudimo įmokas, pensijų draudimo įmokas;
  • užsienio valstybių rezidentų mokesčių tikslais praneštinas sąskaitas.

Informacija apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus už kalendorinius metus turi būti pateikta VMI prie FM iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d.

Informacija apie palūkanas, draudimo įmokas, pensijų draudimo įmokas VMI turi būti pateikta iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d.

Informacija apie užsienio valstybių rezidentų mokesčių tikslais praneštinas sąskaitas turi būti pateikta VMI iki kitų kalendorinių metų liepos mėn. 1 d. Finansų įstaigos privalo VMI pateikti šių asmenų duomenis bei informaciją apie jų praneštinas sąskaitas:

  • kiekvieno praneštino (fizinio) asmens, kuris yra sąskaitos turėtojas;
  • kiekvieno praneštino subjekto (juridinio asmens), kuris yra sąskaitos turėtojas;
  • kiekvieno subjekto (juridinio asmens), kuris yra sąskaitos turėtojas ir kuris, pritaikius išsamaus patikrinimo procedūras, yra pripažįstamas turintis vieną ar kelis kontroliuojančius asmenis, kurie yra praneštini asmenys – tokio subjekto (juridinio asmens) ir jį kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų).

Parengė advokatė Loreta Andziulytė ir advokatės padėjėja Eglė Juškaitė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti