Nuo 2022 m. kovo 1 dienos supaprastintos Ukrainos Respublikos piliečių įdarbinimo procedūros

Š. m. kovo 1 dieną įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas (toliau – Įsakymas), kuriuo buvo supaprastintos Ukrainos Respublikos piliečių įdarbinimo procedūros.

Kas pasikeitė?

  • Ukrainiečiai, besinaudojantys beviziu režimu (turintys biometrinius pasus) arba turintys galiojančią Šengeno vizą:

– turi teisę dirbti ir

– yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti.

  • Ukrainiečiai, turintys nacionalinę vizą išduotą pagrindu, jog negali išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl nenugalimos jėgos:

– turi teisę dirbti ir

– yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti.

  • Ukrainiečiai, kurie pateikė prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pagrindu, jog ketina dirbti arba ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą:

– turi teisę dirbti ir

– yra atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

  • Ukrainiečiai, kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje:

– turi teisę dirbti nuo prašymo suteikti prieglobstį užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos.

Svarbu:

Reikalavimas darbdaviams, sudariusiems darbo sutartis su užsieniečiais pateikti nustatytos formos LDU pranešimą per SODROS informacinę sistemą EDAS išlieka.

Minėtas pranešimas apie užsieniečio įdarbinimą turi būti pateikiamas ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki užsieniečio įdarbinimo dienos.

Ukrainos Respublikos piliečiai atleidžiami nuo valstybės rinkliavos

Ukrainos piliečiams už prašymo išduoti nacionalinę vizą svarstymą, taip pat už prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi priėmimą ir nagrinėjimą, kai vizą ar leidimą gyventi prašoma išduoti dėl nenugalimos jėgos mokėti nereikės.

Ką daryti jei nacionalinė viza arba leidimas laikinai gyventi baigiasi?

Migracijos departamentas paskelbė, kad Ukrainos piliečiai, turintys biometrinius pasus ir kurių nacionalinių vizų ar leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas jau baigiasi, pasibaigus šių dokumentų galiojimui iš karto gali pradėti naudotis 90 d. beviziu režimu.

Migracijos departamentas iš neteisėtai Lietuvoje esančių Ukrainos  piliečių ir jų šeimos narių priims prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi ar vizą bei nebus priimami sprendimai dėl grąžinimo ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

ECOVIS ProventusLaw teisininkai yra pasiruošę operatyviai padėti Ukrainos Respublikos piliečių įdarbinimo klausimais.

Parengė ECOVIS ProventusLaw teisininkė Lina Bulovienė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti