Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai nuo š. m. kovo 1 d.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Įstatymas) pakeitimai, todėl ECOVIS ProventusLaw Darbo teisės komanda parengė svarbiausių jo pasikeitimų, aktulių darbdaviams ir startuolių steigėjams, santrauką.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. „Startuoliai“ įmonę galės įsteigti per 120 dienų nuo leidimo gyventi gavimo dienos.
  2. Dirbantiems nuotoliniu būdu, leidimas dirbti nebus reikalingas.
  3. Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojams nereiks kreiptis į Migracijos departamentą norint pakeisti darbdavį išdirbus Lietuvoje 2 metus.
  4. Pareiga atsiimti leidimą gyventi per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos.
  5. Darbdaviai privalės teikti pranešimus apie visus įdarbintus ir komandiruotus užsieniečius. Iki šiol tokia prievolė buvo taikoma tik įdarbinant atvykėlius iš trečiųjų šalių.

Detaliau apie pakeitimus skaitykite žemiau.

Leidimai gyventi startuolių steigėjams ir dalyviams

„Startup Visa Lithuania“ yra talentų pritraukimo schema, suteikianti novatoriškiems ne ES verslininkams supaprastintą patekimo į Lietuvos startuolių ekosistemą procesą, kur jie gali kurti, augti ir konkuruoti mūsų klestinčioje tarptautinėje bendruomenėje.

„Startup Visa“ leidžia kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi vieneriems metams su galimybe jį pakeisti du kartus, iš viso 3 metams. Nuo kovo 1 d. užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi buvo pakeistas du kartus, minėtas leidimas galės būti pakeistas dar kartą 2 metams, jei įmonė, kurią įsteigė užsienietis, bus pritraukusi ne mažesnę negu 30 000 eurų vertės investiciją. Taip leidimo gyventi Lietuvoje terminas po Įstatymo pakeitimų buvo pratęstas nuo 3 iki 5 metų.

Užsienietis įsteigti įmonę nuo šiol turi per 120 dienų, kuomet anksčiau ji turėjo būti įsteigta per 30 dienų nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo dienos.  Užsienietis, kuris ketina tapti jau įsteigtos įmonės dalyviu, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo leidimo laikinai gyventi jam išdavimo dienos privalo tapti startuolio dalyviu.

Darbui nuotoliniu būdu leidimo dirbti nereikės

Iki dabar užsieniečiai prieš pradėdami darbą įmonėse vykdančiose veiklą Lietuvos Respublikoje turėjo gauti leidimus dirbti nepaisant to, jog dirbo iš savo reziduojančios šalies (nuotoliniu būdu). Nuo kovo 1 d. užsieniečiams, dirbantiems nuotoliniu būdu, leidimas dirbti nebus reikalingas.

Supaprastintas reikalavimas dėl gyvenamosios vietos užsieniečiams

Įstatyme nebelieka reikalavimo užsienio piliečiams iš anksto turėti gyvenamąją vietą Lietuvoje ir pateikti tos gyvenamosios vietos ilgalaikę nuomos sutartį arba savininko sutikimą, kuris patvirtintų, jog užsienietis galės deklaruoti savo gyvenamąją vietą tam tikroje gyvenamojoje patalpoje.

Pagal naują reguliavimą pirminėje stadijoje pakaks užsieniečio rašytinio pasižadėjimo tinkamai deklaruoti savo gyvenamąją vietą per 1 mėnesį nuo leidimo gyventi Lietuvoje atsiėmimo dienos.

Toks reikalavimas ypač palengvins užsieniečių padėtį, siekiant gauti leidimą gyventi Lietuvoje, kadangi užsieniečiai dažniausiai pradeda tvarkytis atvykimo į Lietuvą dokumentus nuotoliniu būdu iš savo reziduojančios šalies, kas iš esmės apsunkina gyvenamosios vietos paiešką Lietuvoje.

Griežtesni reikalavimai darbdaviams

Nuo kovo 1 d. Užimtumo tarnyba atsisakys priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, jeigu bus nustatoma, kad:

  • darbdavys yra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą ar nedeklaruotą darbą;
  • kai darbdavys turi didesnę negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinę nepriemoką;
  • kai nustatoma, kad darbdavys ilgiau negu 3 mėnesius per pastarųjų 6 mėnesių laikotarpį nemokėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų nors už vieną įdarbintą užsienietį.

Įstatyme taip pat praplėstas sąrašas atvejų, kada darbdavio prašymu nebus išduodami leidimai dirbti ir/ar gyventi Lietuvoje. Papildomai į sąrašą įtrauktos nuobaudos ir už nedeklaruotą darbą (dirbtus viršvalandžius, darbą naktį ir pan.).

Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojams pakeisti darbdavį taps paprasčiau

Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojams norint pakeisti darbdavį reikės kreiptis į Migracijos departamentą dėl leidimo išdavimo, jei užsienietis norės pakeisti darbą neišdirbęs Lietuvoje 2 metų. Vėliau tokie aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojai galės keisti darbdavį nesikreipdami į Migracijos departamentą.

Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojai netekę darbo ir per 3 mėnesius susiradę kitą darbą į Migracijos departamentą turės kreiptis ne dėl naujo leidimo laikinai gyventi išdavimo, tačiau dėl leidimo pakeisti darbdavį. Tokiu atveju leidimas laikinai gyventi Lietuvoje ir toliau liks galioti.

Leidimas dirbti užsieniečiams, kurie studijuoja arba jau baigė studijas Lietuvoje

Užsieniečiai, turintys leidimą laikinai gyventi, išduotą dėl studijų baigimo Lietuvoje, galės ne tik ieškoti darbo, bet ir pradėti dirbti arba pradėti veiklą kaip savarankiškai dirbantys asmenys. Šiuo atveju tokie užsieniečiai bus atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos sprendimą, kad jų darbas atitinka Lietuvos darbo rinkos poreikius. Be to, prašymui išduoti leidimą laikinai gyventi pateikti užsieniečiai turės daugiau laiko – jie tai padaryti galės per 1 metus nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos.

Nuo kovo 1 d. dirbti, netaikant 20 valandų per savaitę darbo laiko apribojimo, galės ne tik užsieniečiai, studijuojantys doktorantūroje, bet ir užsieniečiai, studijuojantys magistratūroje, taip pat studijas užbaigę užsieniečiai, gavę leidimą laikinai gyventi darbo paieškoms.

Pareiga atsiimti leidimą laikinai gyventi

Šiuo metu Įstatyme nėra apibrėžtas terminas per kiek laiko užsienietis turi atsiimti laikiną leidimą gyventi, tačiau nuo kovo 1 d. leidimas laikinai gyventi Lietuvoje bus panaikinamas užsieniečiui, kuris neatsiima leidimo laikinai gyventi Lietuvoje per 6 mėnesius nuo sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi užsieniečiui išdavimo ar keitimo priėmimo dienos.

Pareiga darbdaviams pranešti apie visus Lietuvoje dirbančius užsieniečius

Nuo kovo 1 d. darbdaviai privalės teikti pranešimus apie visus įdarbintus ir komandiruotus užsieniečius. Iki šiol tokia prievolė buvo taikoma tik įdarbinant atvykėlius iš trečiųjų šalių.

Darbdaviai pranešimą privalės teikti ir tais atvejais, kai užsienietis jų pavedimu dirbs užsienyje arba bus laikinai dirbti atsiųstas į Lietuvą (komandiruojamas darbuotojas).

Pranešimą apie įdarbintus užsieniečius bus privaloma pateikti ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki tokio asmens įdarbinimo dienos ir ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvoje pradžios.

Dėl e. rezidento statuso

Nuo 2021 m. pradžios užsieniečiai gali gauti Lietuvos e. rezidento statusą ir lietuvišką el. parašą net ir neturėdami leidimo gyventi. E. rezidento statuso atsiradimas suteikia galimybę užsieniečiams elektroniniu būdu steigti įmones, atidaryti sąskaitas banke, deklaruoti mokesčius ar naudotis kitomis administracinėmis, viešosiomis ar komercinėmis elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiamomis paslaugomis.

Prašymai gauti e. rezidento statusą teikiami per MIGIRIS sistemą, tačiau vėliau užsienietis turi atvykti ir pateikti biometrinius duomenis iš anksto rezervuotu laiku. Užsieniečiui e. rezidento statusas suteikiamas 3 metams.

ECOVIS ProventusLaw teisininkai yra pasiruošę operatyviai padėti, jei kiltų su migracijos teise ir užsieniečių įdarbinimu susijusių ar kitų klausimų, todėl maloniai kviečiame kreiptis.

Parengė advokatė Loreta Andziulytė ir advokato padėjėja Lina Bulovienė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti