Naujasis Darbo kodeksas: svarbiausi pakeitimai ir namų darbai darbdaviams

Likus visai nedaug laiko iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo (2017 m. liepos 1 d.), dalijamės patarimais kaip tinkamai adaptuoti veiklos procesus siekiant atitikti naujausius reglamentavimo pakeitimus, susijusius su:

– darbo sutarties pakeitimu;

– esamų vidaus lokalinių teisės aktų peržiūra, naujų privalomų vidaus lokalinių aktų priėmimu;

– darbuotojų atstovų išrinkimu, inicijavimu;

– nekonkuravimo, konfidencialios informacijos bei asmens duomenų tvarkymu.

1. Pirmiausia siūlome peržiūrėti esamas darbo sutartis ir jas adaptuoti (pakeisti) pagal naujojo DK reikalavimus. Taip pat rekomenduojame pasirengti naujų darbo sutarčių šablonus, kurie bus naudojami darbuotojams, priimtiems į darbą po 2017 m. liepos 1 d. Norime atkreipti dėmesį, kad naujame DK atsirado naujų darbo sutarčių rūšių, kurios gali padėti sumažinti administracinę naštą darbdaviui.

2. Rekomenduojame peržiūrėti turimas darbo tvarkos taisykles, darbo užmokesčio mokėjimo ir kitas bendrovėje galiojančias tvarkas, jas pakoreguoti pagal naujus reikalavimus bei panaikinti nuostatas, kurios prieštarauja naujam DK. Būtina atkreipti dėmesį į darbdavio į pareigą darbo apmokėjimo sistemoje nurodyti darbuotojų kategorijas pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžius (min. ir maks.).

3. Jei darbdavio vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų, darbdavys privalo inicijuoti darbo tarybos išrinkimą. Tuo tikslu yra sudaroma darbo tarybos rinkimo komisija ir susitariama dėl jos veiklos organizavimo. Išrinkus darbo tarybą, siūlome susitarti dėl darbdavio ir darbo tarybos tarpusavio bendradarbiavimo principų ir taisyklių.

Būtina atkreipti dėmesį į darbuotojų į pareigą darbo apmokėjimo sistemoje nurodyti darbuotojų kategorijas pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžius

4. Keičiasi nekonkuravimo susitarimų reglamentavimas. Nekonkuravimo susitarimai gali būti sudaromi darbo sutarties galiojimo laikotarpiu ir po darbo santykių pasibaigimo. Pažymėtina, kad, pagal DK nuostatas, turi būti mokama kompensacija ir už nekonkuravimą darbo santykių metu. Minimalus kompensacijos dydis – 40 proc. darbo užmokesčio. Maksimalus nekonkuravimo terminas – 2 metai po darbo sutarties nutraukimo. Būtina nusimatyti: nekonkuravimo galiojimo terminą, kompensaciją už tai ir jos mokėjimo tvarką, nekonkuravimo apimtis ir teritoriją. Galimas išankstinis susitarimas dėl netesybų dydžio, neviršijančio nekonkuravimo kompensacijos – už 3 mėnesius. Siūlome peržiūrėti turimus susitarimus su darbuotojais dėl nekonkuravimo dėl juose apibrėžtų sąlygų atitikimo naujame DK įtvirtintiems reikalavimams.

5. Šalys gali sudaryti papildomą susitarimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos darbo sutarties vykdymo metu ir po darbo sutarties pasibaigimo. Siūlome susitarime dėl konfidencialios informacijos apsaugos apibrėžti konfidencialią informaciją sudarančius duomenis, susitarimo galiojimo terminą, darbdavio pareigas išsaugoti informacijos slaptumą, netesybas už įsipareigojimo saugoti konfidencialią informaciją pažeidimą.

6. Dėl darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje. Darbdaviui draudžiama tvarkyti su darbo reikmėmis nesusijusius darbuotojo asmens duomenis. Darbdaviui draudžiama darbuotojo asmens duomenis pateikti tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Rekomenduojame: pasitvirtinti bei darbuotojus supažindinti su informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka; priimti ir paskelbti darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones, jei vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis kaip 50; informuoti darbuotojus vaizdiniu žymeniu apie tai, jei darbo vietoje vykdomas vaizdo ir garso įrašymas, kai tai leidžia įmonės veiklos specifika.

Darbdaviui draudžiama tvarkyti su darbo reikmėmis nesusijusius darbuotojo asmens duomenis.

Įmonės, kuriose vidutiniškai dirba daugiau kaip 20 darbuotojų, reikia:

– per 6 mėnesius nuo Darbo kodekso įsigaliojimo sudaryti Darbo tarybos rinkimo komisiją bei steigti Darbo tarybą (pasirengti Darbo tarybos rinkimo dokumentų paketą ir pasitvirtinti Darbo tarybos veiklos reglamentą);

– patvirtinti darbo apmokėjimo sistemą (darbo užmokesčio ir priedų) reglamentuojančias taisykles;

– peržiūrėti turimas darbo tvarkos taisykles ir kitas vidines tvarkas;

– peržiūrėti darbo sutartį

Įmonės, kuriose vidutiniškai dirba daugiau kaip 50 darbuotojų, reikia:

– priimti lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo priemones;

– darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones;

– peržiūrėti turimas darbo tvarkos taisykles ir kitas vidines tvarkas;

– peržiūrėti darbo sutartį.

Taip pat rekomenduojame:

– įvertinti darbo organizavimą, darbo laiko ir darbo apmokėjimo pritaikymą galiojant naujam DK (dirbant naktį, viršvalandžius, poilsio dienomis, komandiruotėse, budint, dirbant švenčių dienomis ir pan.);

– nuotolinio darbo įgyvendinimo tvarką, jei taikoma tokia darbo organizavimo tvarką;

– atostogų suteikimo eilės nustatymo tvarką;

– pasirengti atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, jeigu atleidžiama tik dalis darbuotojų.

Jei reikia pagalbos peržiūrint Jūsų turimas darbo sutartis, tvarkas ir pasirengti reikiamus dokumentus, mielai Jums padėsime, taip pat galime suorganizuoti mokymus apie naująjį Darbo kodeksą.

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti