LAT: privaloma laikytis su vadovu susitartų ilgesnių įspėjimo terminų

Š. m. sausio 6 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje buvo sprendžiamas ginčas dėl savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės vadovo atšaukimo ir atšaukimo tvarkos įgyvendinimo.

Šioje byloje darbdavys atleido vadovą vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymu (ABĮ), pasinaudojęs savo, kaip darbdavio, absoliučia teise atšaukti vadovą. Darbuotojas nesutiko su tokiu atleidimu, nes nepripažino atleidimo pagrindo – pasitikėjimo vadovu praradimu, o, be to, jo darbo sutartyje buvo nuorodos į Darbo kodekso (LR DK) nuostatas dėl įspėjimo terminų nutraukiant darbo sutartį.

LAT pripažino, kad ABĮ yra numatyta bendrovės vadovą renkančio ir atšaukiančio organo teisė atšaukti jo išrinktą bendrovės vadovą nėra sąlygota jokių aplinkybių ir yra absoliuti, todėl nepaisant jokių darbuotojo nurodytų aplinkybių, teismas nepripažino atleidimo neteisėtu.

Tačiau LAT suformavo svarbią taisyklę, kad darbo sutartyje su įmonės ar įstaigos vadovu, be kita ko, gali būti susitariama dėl specialių absoliučios teisės atšaukti įmonės ar įstaigos vadovą įgyvendinimo sąlygų (įspėjimo terminų, darbuotojui mokėtinų išmokų ir pan). Tokiu atveju šios sutarties sąlygos tampa šalims privalomos, t. y. turi įstatymo galią.

Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad darbo sutartimi šalių sulygta, jog įspėjimo terminas, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio ar darbuotojo iniciatyva arba kitais atvejais, nustatomas pagal Darbo kodekso nuostatas. Taigi, LAT, įvertinęs aplinkybę, kad darbuotojas augina vaiką iki keturiolikos metų, ir įvertinęs, jog darbuotojas atšauktas neįrodinėjant jo kaltų veiksmų, konstatavo, kad vadovaujantis LR DK darbuotojas  apie darbo santykių pabaigą turėjo būti įspėtas prieš tris mėnesius ir kad šio įspėjimo termino nebuvo laikytasi, todėl darbuotojo atleidimo datą nukėlė trims mėnesiams ir priteisė už šį laikotarpį vidutinį darbo užmokestį.

Sudarant darbo sutartį su vadovu ir/arba sprendžiant dėl jo atšaukimo ECOVIS ProventusLaw rekomenduoja:

  • Įvertinti konkretaus juridinio asmens, iš kurio ketinama atšaukti vadovą, veiklą reglamentuojančius specialius įstatymus, steigimo dokumentus, sudarytą darbo sutartį;
  • Nenaudoti šabloninės darbo sutarties ir vadovo pareigoms užimti;
  • Jei siekiama – aiškiai nustatyti, koks įspėjimo terminas yra taikomas nutraukiant darbo santykius;
  • Tinkamai įforminti darbo sutarties nutraukimą.

Parengė advokato padėjėja Brigida Bacienė ir teisininko padėjėjas Nojus Antanas Bendoraitis

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti