Konfidenciali informacija, komercinės paslaptys: kaip darbdaviams tinkamai užtikrinti jų apsaugą?

Konfidencialios informacijos apsauga ir tokios informacijos vertė įmonės viduje yra nekintanti vertybė. Konfidenciali informacija suteikia įmonėms pranašumą prieš konkurentus, leidžia pirmauti rinkoje, išsiskirti produktais ar paslaugomis, mažinti kaštus ir suteikia kitų akivaizdžių naudų.

Konfidencialios informacijos skirstymas

Dar prieš kelius metus sąvokos „konfidenciali informacija“ ir „komercinės paslaptys“ buvo naudojamos, kaip sinonimai. Tačiau po 2016-02-05 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarties konfidenciali informacija ir komercinės paslaptys buvo atskirtos, išaiškinant jų skirtumą bei apsaugos mechanizmus.

Teismas minėtoje byloje išskyrė 4 pobūdžio informacijos rūšis:

  • Informacija, kuri, nors savininko įvardijama kaip konfidenciali, savaime yra akivaizdi ar lengvai pasiekiama – tokia informacija, net jeigu ji ir yra įvardijama kaip konfidenciali, gali būti pripažinta nekonfidencialia ir už jos atskleidimą, paviešinimą ar panaudojimą nekiltų teisinių padarinių;
  • Informacija, kai su ja yra susipažįstama, tampa neatsiejama jų gebėjimų, įgūdžių bei žinių dalimi – pasibaigus darbo santykiams, buvę darbuotojai gali be jokių apribojimų naudoti šią informaciją savo naudai;
  • Specifinio pobūdžio konfidenciali informacija – ši informacija yra saugoma, o už jos atskleidimą ar panaudojimą, net ir pasibaigus darbo santykiams, buvusiam darbuotojui gali grėsti teisinė atsakomybė;
  • Komercinės paslaptys – specifiniai ir reikšmingi duomenys, dėl kurių darbuotojai, net ir pasibaigus darbo santykiams, sutartyje ar įstatyme nustatytą laiką negali teisėtai panaudoti jų jokiais tikslais, kurie kokiu nors būdu galėtų pažeisti teisėto informacijos savininko teises ir teisėtus interesus. Tokiai informacijai keliami: slaptumo, vertingumo ir pastangų ją išsaugoti reikalavimai

Konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių atskyrimas ir apsauga

Darbdavio teisėtų interesų apsaugai po darbo santykių pabaigos yra svarbios dvi paskutinės konfidencialios informacijos kategorijos: konfidenciali informacija ir komercinės paslaptys. Esminis jų skirtumas yra tas, kad komercines paslaptis saugo įstatymai, o konfidencialios informacijos apsauga palikta darbo santykių šalių susitarimui.

Aukščiau nurodyta praktika ilgainiui buvo perkelta į įstatyminį lygmenį: įsigaliojo naujas LR Darbo kodeksas (DK), kuris leido susitarti dėl konfidencialios informacijos apsaugos bei buvo priimtas LR Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas, kuris reglamentuoja komercinių paslapčių apsaugą.

Lietuvos teismai yra pripažinę, kad informacija apie įmonės klientą, partnerius ir bendradarbiavimo su jais sąlygos, darbo organizavimas, planuojamos pajamos ir išlaidos, rinkos strategija, klientų sąrašai, informacija, susijusi su bendrovės ūkine – finansine veikla, taip pat su dalykine informacija, prekių asortimentas, savikaina, konstrukcija, banko paslaptis gali būti įmonėje laikoma komercine ar gamybine paslaptimi.

Tačiau net ir šiais atvejais, dažnai byloje kyla ginčas, ar darbdaviui šios informacijos neįtraukus į komercinių paslapčių sąrašą, tokia informacija turi būti saugoma. Todėl nepriklausomai nuo to, kad komercinės paslaptys yra saugomos įstatymo, patartina, įmonės viduje pasitvirtinti komercinių paslapčių sąrašą ir komercinių paslapčių apsaugos reikalavimus.

Visa kita informacija, kuri turi komercinę, gamybinę vertę, bet negali būti laikoma komercine paslaptimi, yra saugoma tik tuo atveju, jei darbuotojas ir darbdavys dėl to susitaria. DK 39 str. numato, kad darbdavys ir darbuotojas gali sudaryti konfidencialumo susitarimus, kas iš esmės reiškia, kad šios informacijos apsaugos klausimas yra paliktas šalių valiai. Tokio pobūdžio susitarime, turi būti aiškios nuostatos, kurios apibrėžia, kokia informacija yra saugoma, kokių veiksmų negali imtis darbuotojas ir kokia numatyta atsakomybė už pažeidimus.

Patarimai darbdaviams

Darbdaviams, apsaugant savo įmonės komerciškai jautrią, informaciją reikia kompleksiškai įvertinti esantį teisinį reguliavimą ir parinkti geriausiai jų poreikius atitinkantį konfidencialios informacijos apsaugos sprendimą

ECOVIS ProventusLaw pataria darbdaviams:

  • Sudaryti komercinių paslapčių/konfidencialios informacijos sąrašą, automatiškai neįtraukiant tipinių internete galimų rasti tokio pobūdžio informacijos sąrašuose esančios informacijos. Konfidencialios informacijos/komercinių paslapčių sąrašas turi būti pritaikytas konkrečios įmonės veiklos specifikai;
  • Pasirengti komercinių paslapčių/konfidencialios informacijos apsaugos tvarką, kurioje aptarti įmonės konfidencialios informacijos/komercinių paslapčių apsaugos organizavimą, darbuotojų įsipareigojimus konfidencialios informacijos/komercinių paslapčių atžvilgiu, darbdavio pastangas apsaugoti konfidencialią informaciją/komercines paslaptis ir t.t.
  • Sudaryti susitarimus su darbuotojais dėl konfidencialios informacijos apsaugos ar įtraukti nuostatas į darbo sutartį;
  • Numatyti procedūrą, kurios turi būti imamasi, jei paaiškėtų konfidencialios informacijos/komercinių paslapčių atskleidimo faktas;
  • Numatyti darbuotojo atsakomybę už pažeidimus. Susitarime dėl konfidencialios informacijos galima numatyti baudas už konfidencialumo susitarimo pažeidimą.

Jei kyla klausimų, kaip elgtis konkrečioje situacijoje, ECOVIS ProventusLaw komanda pasiruošusi patarti.

Parengė Brigida Bacienė, ECOVIS ProventusLaw Darbo teisės grupės vadovė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti