Keičiasi dienpinigių mokėjimo komandiruotiems darbuotojams tvarka

Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimo dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo pakeitimus, nuo š. m. liepos 1 d. keisis  dienpinigių dydžių apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka.

Esminiai pakeitimai:

  • Dienpinigiai turi būti diferencijuojami pagal objektyvius kriterijus;
  • Dienpinigių mažinimo galimybė ir diferencijavimo kriterijai turi būti nustatytai kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra – įmonės vietiniame norminiame teisės akte (iki šiol buvo galima susitarti darbo sutartyje);
  • Prieš nustatant dienpinigių dydžius, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros;
  • Darbuotojai su vietiniu norminiu teisės aktu turi būti supažindinami pagal LR darbo kodekso nuostatas.

Dienpinigiai ir toliau negalės būti mažesni kaip 50 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių

Aukščiau nurodyti pakeitimai buvo priimti siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir darbuotojų lygiateisiškumą tais atvejais, kai susitariama dėl maksimalių dienpinigių dydžių mažinimo, mažinti darbdavių piktnaudžiavimą išmokamomis dienpinigių sumomis ir palengvinti įrodinėjimą darbo ginčų komisijose, taip pat patikslinti teisinį dienpinigių mokėjimo reglamentavimą.

ECOVIS ProventusLaw siūlo įmonėms persižiūrėti vidinius procesus ir susitarimus su darbuotojais, siekiant laiku ir tinkamai įgyvendinti šiuos pakeitimus.

Parengė Darbo teisės grupės vadovė, asocijuota partnerė Brigida Bacienė

Naujienlaiškio prenumerataSusisiekti