Kaip tinkamai nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus informacinių technologijų pirkimuose?

Siekdama viešųjų pirkimų vykdytojams padėti tinkamai nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus informacinių technologijų pirkimuose bei atsižvelgdama į dažniausiai pirkimų vykdytojų daromas klaidas vykdant IT pirkimus, Viešųjų pirkimų tarnyba parengė Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo informacinių sistemų viešuosiuose pirkimuose gaires. Jose pateikiami tiek tiekėjams, tiek jų specialistams keliamų kvalifikacijos reikalavimų gerieji ir blogieji taikymo pavyzdžiai.

Gairėse IT pirkimuose nustatomi kvalifikacijos reikalavimai suskirstyti į dvi grupes:

Finansinis ir ekonominis pajėgumas

  • rekomenduojama kelti tik tiek ir tik tuos kvalifikacijos reikalavimų, kurie leistų įsitikinti, jog tiekėjas pajėgus padengti svarbiausias išlaidas (mokėti atlyginimus, įsigyti reikiamą įrangą ir t.t.) kol bus apmokėtos pirkimo vykdytojui pateiktos sąskaitos;
  • finansiniai pajėgumų matavimas už praeitus laikotarpius iš esmės gali neparodyti tiekėjo finansinio pajėgumo, nes pirkimo datai, ypač, kai pirkimas vykdomas metų viduryje ar pabaigoje, tiekėjo finansinė padėti gali būti pakitusi.

Techninis ir profesinis pajėgumas

  • šis reikalavimas dažniausiai turėtų būti vertinamas tik finansiniu aspektu, tai yra nurodant įvykdytos sutarties vertę ir nevertinant techninių sistemų parametrų, tokių kaip vartotojų, integracijų skaičiaus, kokiems tikslams buvo kurta sistema;
  • skirtingiems specialistams – skirtingi kvalifikacijos reikalavimai, kurie turėtų būti siejami su konkretaus specialisto funkcijomis, bet ne su projektu, kuriame specialistas dalyvavo, pvz.: programuotojui reikalavimai turi būti siejami su programavimo patirtimi tam tikromis programavimo kalbomis, o ne nuo to, kokiame projekte ta patirtis buvo įgyta;
  • Specialistų išsilavinimas neturi tokios didelės reikšmės kaip turimos kompetencijos, todėl nerekomenduojama kelti specialistų išsilavinimo reikalavimų;
  • Gairėse aptariamos 11 dažniausiai IT paslaugų pirkimuose reikalaujamų turėti specialistų kompetencijos ir kokia geroji reikalavimų tokiems specialistams nustatymo praktika.

Norėdami išsamiau pasikonsultuoti viešųjų pirkimų klausimais, maloniai prašome kreiptis į ECOVIS ProventusLaw teisės ekspertus.

Susisiekti