Įmonėms patariama pasirengti informavimo apie pažeidimus tvarką

2019-04-03

Advokatų kontora ECOVIS ProventusLaw atkreipia įmonių ir organizacijų dėmesį, kad remiantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, įmonėse, kuriose dirba 50 ar daugiau darbuotojų, privalo būti diegiami vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai. Vidiniai kanalai, tai įmonės viduje taikoma informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

Šių kanalų tikslas yra sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų tyrimą, prevenciją ir atskleidimą. Kanalais suteikiama galimybė darbuotojams, kurie sužinojo apie neteisėtą veikimą, pirmiausia pranešti šią informaciją įmonės viduje, nesibaiminant galimo susidorojimo ar bet kokių neigiamų pasekmių jų atžvilgiu.

Įstatymo nuostatų įgyvendinimui įmonės vadovas įpareigojamas:

– Užtikrinti vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimą ir jo funkcionavimą;

– Nustatyti informacijos teikimo per vidinius kanalus ir informacijos, gautos per vidinius kanalus, nagrinėjimo procedūrą ir taisykles;

– Paskirti kompetentingą asmenį, atsakingą už įmonės vidinio kanalo administravimą;

– Pranešti darbuotojams apie įmonėje veikiantį vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir pateikti su tuo susijusią informaciją darbo vietoje visiems jiems prieinamu būdu.

Įstatymo nuostatų nesilaikymas gali užtraukti administracinę atsakomybę ir gali būti taikomos piniginės baudos. Jeigu turite klausimų dėl aukščiau pateiktos informacijos, kviečiame kreiptis į mus.

Susisiekti